Maturita

Maturita

Kde studují naši absolventi? - 2016/2017

Zde uvádíme vysoké školy, které si vybralo pro své další studium více našich absolventů.

  • Vysoké školy v České republice:
Univerzita Karlova v Praze (např. fakulta právnická, filozofická, pedagogická, farmaceutická nebo přírodovědecká)  -  9 studentů 
Masarykova univerzita (právnická fakulta) – 2 studenti
České vysoké učení technické v Praze – 2 studenti
Vysoká škola ekonomická v Praze (finanční fakulta a fakulta mezinárodních vztahů) – 4 studenti
Česká zemědělská univerzita v Praze – 2 studenti
Západočeská univerzita v Plzni (právnická fakulta a lékařská fakulta) - 2 studenti
 
  • Vysoké školy v zahraničí:
USA (Seattle, Washington; Ogden, Utah; Florida) – 3 studenti 
Holandsko, Enschede – 1 student 
Španělsko, Barcelona – 1 student 
Velká Británie, Londýn – 2 studenti 
Rakousko, Vídeň – 1 student
 

 

Maturitní zkouška - jaro 2018

Milí studenti, níže naleznete všechny potřebné dokumenty k maturitní zkoušce na jaře 2018 a také maturitní témata.

Log in

create an account