Pedagogický sbor

Pedagogický sbor tvořilo ve školním roce 2015/16 celkem 31 učitelů. Poměr žen ku mužům byl 10 mužů ku 21 ženám, průměrný věk pedagogů byl 39, 23 roku. Téměř 26 % učitelů na škole působí více jak pět let, a tak můžeme s jistotou říci, že pedagogický sbor je stabilizován. Celkem 23 učitelů (74,2 %) je plně kvalifikovaných, mezi nekvalifikovanými pedagogy byli 1 muž a 3 ženy se statusem zahraničního vyučujícího. Pedagogický sbor, který se stále vzhledem k nárůstu počtu studentů rozšiřuje, je pestrý, ale zároveň vyvážený.

Pracovní tempo a nároky jsou na naší škole vysoké, což vyžaduje morálně vyzrálé osobnosti. Učitelé jsou sebevědomými a vyrovnanými osobnostmi. Učitelé musí uplatňovat citlivý přístup ke studentovi, empatii a toleranci, musí mít ale zároveň vysoké nároky na studenta. Musí ho umět vést a usměrňovat.

 

Mgr. Hana Třebická

Mgr. Hana Třebická

 • funkce zástupkyně ředitelky pro pedagogiku, třídní profesorka 1. D + 1. J, zástupce TU 7. C, 3. D
 • předměty matematika
 • konzultační hodiny dle individuální domluvy
Mgr. Ivana Veselková

Mgr. Ivana Veselková

 • funkce zástupkyně ředitelky pro pedagogiku, třídní profesorka 4. C + 8. C
 • předměty český jazyk a literatura, rétorika, tvůrčí psaní
 • konzultační hodiny Klamovka - PÁ 8:30 - 9:15; Stodůlky - PO - 13:00 - 13:55
Ing. Dagmar Hájková

Ing. Dagmar Hájková

 • funkce školní metodik prevence, třídní profesorka 1. C, zástupce TU 2. D, 6. A
 • předměty matematika, chemie
 • konzultační hodiny Klamovka - PO 11:25 - 12:10; Stodůlky - ÚT - 11:10 - 11:55
Mgr. Jakub Janalík

Mgr. Jakub Janalík

 • funkce třídní profesor 6. A + 2. D, zástupce TU 5. A
 • předměty zeměpis, zeměpisné reálie, přírodopis, fyzika, informační a komunikační technologie
 • konzultační hodiny Klamovka - ST 10:30 - 11:15; Stodůlky - PO - 11:10 - 11:55
Mgr. Lucie Pevná

Mgr. Lucie Pevná

 • funkce třídní profesorka 8.B, zástupce TU 5. C, správce knihovny - Klamovka
 • předměty český jazyk a literatura, dějepis
 • konzultační hodiny ST 10:30-11:15 Klamovka
Mgr. Jan Havlíček

Mgr. Jan Havlíček

 • funkce projektový manažer
 • předměty biologie, přírodopis, hudební výchova, umění a kultura, ICT
 • konzultační hodiny Klamovka - PO 14:00-14:45; Stodůlky - PÁ 13:50 – 14:35
Mgr. Jana Stoklasová

Mgr. Jana Stoklasová

 • funkce třídní profesorka 4. J, zástupce TU 2. E, metodička výuky cizích jazyků
 • předměty anglický jazyk, business english
 • konzultační hodiny PO 14:00-14:45 - Klamovka; ST 13:50-14:35 - Stodůlky
Magda Plecitá

Magda Plecitá

 • funkce zástupce TU 1. C, garant výuky španělského jazyka
 • předměty španělský jazyk
 • konzultační hodiny Klamovka - PÁ 9:25 - 10:10; Stodůlky - ČT - 9:10 - 9:55
PhDr. Lenka Palkovská, Ph.D.

PhDr. Lenka Palkovská, Ph.D.

 • funkce výchovná poradkyně, třídní profesorka 1. A, zástupce TU 3.A
 • předměty český jazyk a literatura, rétorika
 • konzultační hodiny Klamovka - ČT 9:00 - 10:00; Stodůlky - PÁ - 13:00 - 13:45
Mgr. Stanislava Černá

Mgr. Stanislava Černá

 • funkce třídní profesorka 5.A, zástupce TU 2. A, správce knihovny - Stodůlky
 • předměty český jazyk a literatura, německý jazyk, výtvarná výchova
 • konzultační hodiny Klamovka - PÁ 11:25 - 12:20; Stodůlky - ÚT - 13:00 - 13:45
Bc. Karel Dinda

Bc. Karel Dinda

 • funkce třídní profesor 2. A, zástupce TU 1. A
 • předměty základy společenských věd, dějepis, výchova k občanství
 • konzultační hodiny Klamovka - PÁ 11:25 - 12:10; Stodůlky - PO - 8:15 - 9: 30
Mgr. Jan Drahota, Ph.D.

Mgr. Jan Drahota, Ph.D.

 • funkce zástupce TU 1. D/ 1. J
 • předměty chemie, biologie, hudební výchova
 • konzultační hodiny Klamovka - ST 11:25 -12:10; Stodůlky - PÁ 13:00 -13:45 Stodůlky
Bc. Zbyněk Vacek

Bc. Zbyněk Vacek

 • funkce zástupce TU 8. C
 • předměty anglický jazyk, historie 20. století, ruský jazyk, business english
 • konzultační hodiny Stodůlky - PÁ - 12:00 - 12:55
Mgr. Marie Šmilauerová

Mgr. Marie Šmilauerová

 • funkce zástupce TU 8. B
 • předměty anglický jazyk, english speaking world, hudební výchova v anglickém jazyce, mezinárodní vztahy
 • konzultační hodiny Klamovka - ČT 10:10 - 11:15; Stodůlky - ST - 10:15 - 11:00

Log in

create an account