Přijímací řízení

Přijímací řízení na čtyřletý obor

• v druhém a dalších kolech může uchazeč podat libovolný počet přihlášek
• lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení 
• seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na veřejně přístupném místě školy a na webových stránkách
• nepřijatí uchazeči budou vyrozuměni písemně (uložení na poště po dobu 5 pracovních dnů, poté je považováno za doručené)
• případné odvolání  - lhůta 3 pracovních dní

Schůzka s novými studenty

Dne 20. června od 15:30 zveme všechny studenty prvního ročníku čtyřletého oboru na první schůzku do prostor literární kavárny v prvním patře budovy na Klamovce (Plzeňská 117/39, Praha 5)

Sdělíme vám informace k zahájení školní roku, k výuce cizích jazyků, k učebnímu plánu, adaptačnímu kurzu apod.

Těšíme se na vás! 


 

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

- bude probíhat v budově na Klamovce 19. června 2017

Uchazeč s průměrným prospěchem v  pololetí 9. třídy ZŠ do 1,50 bude přijat bez přijímacích zkoušek.

Uchazeč s průměrným prospěchem v  pololetí 9. třídy ZŠ nad 1,50 bude konat písemný přijímací test z českého jazyka a matematiky

Přečtěte si prosím kritéria přijímacího řízení pro čtyřletý obor - 3. KOLO! (viz přílohy na konci stránky)

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Zápisový lístek vydává základní škola (příp. Magistrát hl. města Prahy - odbor školství) a lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Zápisový lístek nelze vzít zpět – pouze v případě předložení rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.

Log in

create an account