Přijímací řízení

Přijímací řízení na osmiletý obor

• v druhém a dalších kolech může uchazeč podat libovolný počet přihlášek
• lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení 
• seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na veřejně přístupném místě školy a na webových stránkách
• nepřijatí uchazeči budou vyrozuměni písemně (uložení na poště po dobu 5 pracovních dnů, poté je považováno za doručené)
• případné odvolání  - lhůta 3 pracovních dní 

Schůzka s novými studenty

Dne 21. června od 17:00 zveme všechny studenty prvních ročníků osmiletého a šestiletého oboru a jejich rodiče na první schůzku, a to do budovy ve Stodůlkách.

Sdělíme vám informace k zahájení školní roku, k výuce cizích jazyků, k učebnímu plánu, adaptačnímu kurzu, ke stravování ve školní jídelně apod.

Těšíme se na vás!


 

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

- bude probíhat v budově ve Stodůlkách 19. června 2017

- 3. kolo je vyhlášeno pro doplnění pěti volných míst ve třídě s AJ a NJ

Uchazeč s průměrem do 1,30 (průměrný prospěch na konci 4. třídy a pololetí 5. třídy ZŠ) koná pouze písemný test a pohovor z anglického jazyka

Uchazeč s průměrem nad 1,30 (průměrný prospěch na konci 4. třídy a pololetí 5. třídy ZŠ) koná přijímací test (český jazyk a matematika)a písemný test a pohovor z anglického jazyka

Přečtěte si prosím kritéria přijímacího řízení pro osmiletý obor - 3. KOLO! (viz přílohy na konci stránky)

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Zápisový lístek vydává základní škola (příp. Magistrát hl. města Prahy - odbor školství) a lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Zápisový lístek nelze vzít zpět – pouze v případě předložení rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.

Log in

create an account