Školní magazín FRESH

Březnový FRESH - simulace jednání OSN

Tak jako každý rok i v posledním ročníku čekal naše letošní maturanty celoroční projekt, tentokrát na téma „Česká republika v mezinárodních vztazích“. Kromě náročného tématu byla pro studenty výzvou i skutečnost, že je celý projekt realizován v cizím jazyce – primárně anglickém, na hodinách dalších jazyků pak i v němčině, francouzštině, španělštině a ruštině. V průběhu prvního pololetí se každý student seznamoval s různými problémy mezinárodních vztahů z pohledu delegáta země, kterou si na začátku projektu vylosoval, a to ve třech modulech: humanitární intervence, jaderné odzbrojování a nakonec ochrana obyvatelstva a životního prostředí. Na závěr každého modulu se konala beseda s odborníkem na danou problematiku – studenti tak mohli debatovat s bývalým pracovníkem české mise v Afghánistánu, odbornicí na jaderné odzbrojování či bývalým velvyslancem v Izraeli a bezpečnostním analytikem v jednom. Zvláště třetí beseda studenty zaujala, někteří ji dokonce hodnotili jako „nejlepší za své studium na gymnáziu“, oceňovali obrovský přehled přednášejícího i jeho schopnost je zaujmout. Po každé besedě pak studenti vypracovávali a odevzdávali tzv. Position paper, tedy esej představující postoj jejich země k dané problematice.

Celý projekt vyvrcholil simulací jednání Rady bezpečnosti OSN, která se konala přímo v pražském sídle OSN na Starém městě a během níž každý ze studentů zastupoval svůj stát – spojením obou maturitních tříd tak měly některé státy delegáty dva. Ústředním bodem jednání byla možnost humanitární intervence v Sýrii, téma velice aktuální a současně kontroverzní. Stejně jako při skutečném zasedání Rady bezpečnosti po zahájení a představení postojů jednotlivých zemí následovala tvorba podobně smýšlejících koalic, které spolu formulovaly návrhy rezoluce. Ten nejúspěšnější se pak celá Rada různými pozměňovacími návrhy a škrty snažila upravit do takové podoby, aby byl přijatelný pro všechny zúčastněné. To se ale delegátům nepodařilo, neboť rezoluci v různých zněních vetovala buď Ruská federace, nebo Spojené státy – tak, jak se to ve většině případů při jednání v OSN opravdu děje. 

Celá simulace se snažila skutečné jednání Rady bezpečnosti co nejvíce napodobit nejen svým průběhem, ale i používáním diplomatického protokolu a jazyka – naši delegáti se tak oslovovali „honorable fellow-delegates“, reakci na projev oznamovali gestem zkřížených rukou a slovo vraceli zpět předsednictvu zdvořilým „I yield the floor back to the presidency“ – ačkoli ve vášnivé debatě nad legitimitou syrské vlády už občas šly zdvořilé formality stranou.

Díky aktivnímu přístupu většiny studentů i jejich obdivuhodné schopnosti diskutovat (anglicky!) složitou problematiku syrské občanské války se Simulace Rady bezpečnosti skutečně povedla a u studentů se setkala s jednoznačným úspěchem, jak dosvědčují jejich reakce:

Chris Satratzemis, 8. B:

„Simulace jednání mě velmi bavila, zároveň si myslím, že byla opravdu obohacující, především proto, že jsme si mohli vyzkoušet, jak zasedání probíhá. Uvědomil jsem si, že schválení návrhu rezoluce není v OSN jednoduchou věcí.“

Michal Kozák, 8. B:

„Nakonec jsme téměř došli k výsledku, ale poznali jsme sílu veta, které mají zakládající státy … Bylo skvělé mít příležitost vžít se takto do pozice států projednávající důležitá rozhodnutí, která mohou mnohým lidem zachránit život, naopak druhým ho mohou vzít.“                                                                                                    

 Bogdan Časovskij, 8. B:

„Domnívám se, že teď vím o současné politice něco víc … Akce mi připadala velmi užitečná, protože člověk se vždycky dokáže dozvědět hodně nových věcí z vlastních zkušeností.“                                                                            

Kristýna Brabcová, 8. B:

„Kromě toho, že jsem si simulaci moc užila, jsem skutečně zakusila, jak frustrující, ale i produktivní může takové jednání být. Překvapilo mě, jak rychle jsme se do toho nechali vtáhnout a jak jsme byli schopní rovnou na místě přijít s novými návrhy a řešeními.”                                                                                                  

 

 

                                                                                                                                                Mgr. Marie Šmilauerová
                                                                                                                                                       Garantka projektu

Lednový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, doufáme, že jste prožili vánoční svátky v poklidu a užili si mnoho radostí ve svých rodinách. Máme pro vás první FRESH roku 2018. Přejeme si, aby vás čtení našeho…

Prosincový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás poslední FRESH roku 2017! Krásné Vánoce a nový rok 2018!

Listopadový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, opět jsme pro Vás přichystali časopis FRESH, který s radostí posíláme. Věříme, že Vám přinese mnoho důležitých informací o školním životě gymnázia. Mezi mnoha nabídkami jsou uvedena dvě důležitá…

Říjnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, připravili jsme pro vás říjnový FRESH, který je plný velmi důležitých informací. Ty se týkají například studentského školního emailu, úspěchů našich maturantů na vysokých školách, nabídek na různé aktivity…

První FRESH školního roku 2017/18

Školní magazín FRESH |

Milí čtenáři, máme pro vás první FRESH tohoto školního roku. Přejeme příjemné počtení!

FRESH evaluační speciál

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás slíbený FRESH Speciál, který obsahuje zprávy o výsledcích vzdělávání na naší škole. Doufáme, že vám toto speciální číslo přinese mnoho důležitých informací. Za všechny zaměstnance školy vám přejeme příjemné léto a v…

Červnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás poslední FRESH letošního školního roku, který již obsahuje výhledy do školního roku nového. Prosím čtěte. Aktuálně pro vás připravujeme FRESH speciál, který bude obsahovat rozbory a analýzy maturitní zkoušky a školního testování.…

Květnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás květnový FRESH, který je plný důležitých a dobrých zpráv. Zároveň zveřejňujeme všeobecné studijní podmínky pro následující školní rok. Květen plný sluníčka a radosti přejí všichni zaměstnanci školy.

Dubnový FRESH - Turnaj v Heartstone aneb svět Azerothu na GMVV

Školní magazín FRESH |

Naše gymnázium není pouze místo, kde žáci dostávají kvalitní vzdělávání, ale mohou zde trávit čas aktivitami, které s výukou sice přímo nesouvisejí, ale mají velký význam pro rozvoj jejich osobnosti. Prohlubují mezilidské vztahy a vytvářejí…

Dubnový FRESH - Projekt OPICE

Školní magazín FRESH |

Jednou z neodmyslitelných součástí života naší školy je zacílení na projektovou výuku, na projekty obecně. Ty se týkají nejen práce studentů, ale také profesního života pedagogů, kteří každoročně prochází tzv. projektem OPICE – Odbornou Pedagogickou…

Dubnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás dubnový Fresh. Přejeme krásné jarní dny a příjemné počtení.

Březnový FRESH - návštěva partnerské školy v Sofii

Školní magazín FRESH |

V únoru jsme navázali spolupráci s další zahraniční školou, tentokrát z Balkánského poloostrova. Možná váháte, zda nám může Balkán něco nabídnout v oblasti školství. Osobní zkušenost nás přesvědčila, že ano. Navštívili jsme bilingvní gymnázium FELS…

Březnový FRESH - výchovné poradenství v 1. pololetí

Školní magazín FRESH |

Bývá dobrým zvykem zhodnotit uplynulé období nejen v jednotlivých předmětech, ale také zhodnotit práci třídních učitelů a výchovného poradce. Třídní učitelé se ve svých pravidelných třídnických hodinách zaměřovali na posilování pozitivních vztahů mezi žáky, formou…

Březnový FRESH - simulace jednání OSN

Školní magazín FRESH |

Tak jako každý rok i v posledním ročníku čekal naše letošní maturanty celoroční projekt, tentokrát na téma „Česká republika v mezinárodních vztazích“. Kromě náročného tématu byla pro studenty výzvou i skutečnost, že je celý projekt…

Březnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás první jarní FRESH. Přejeme příjemné počtení!

Únorový FRESH - Myšlenkové mapy

Školní magazín FRESH |

Protože jedním z cílu letošního školního roku je komplexnější rozvoj myšlení u studentů, měsícem lednem jsme zahájili cílené činnosti, které právě povedou k rozvoji rozumových schopností studentů. Studenti napříč všemi ročníky a třídami byli seznámeni…

Únorový FRESH - komplexní výuka cizích jazyků

Školní magazín FRESH |

Jednou někdo někde řekl: „Nelze se naučit nic od toho, koho nemáš rád.“ Při výuce jazyků na naší škole jsme si této pravdy vědomi, a proto klademe velký důraz právě na pozitivní atmosféru při výuce,…

Únorový FRESH - maturitní ples očima Kristýny Brabcové, studentky 8. B

Školní magazín FRESH |

Ve středu 18. ledna se odehrála ta velká událost zvaná maturitní ples v režii maturitních tříd Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů a Soukromého gymnasia Josefa Škvoreckého. Slavnostní večer proběhl v podobně slavnostním sále Národního domu…

Únorový FRESH - 1. pololetí školního roku 16/17 je úspěšně za námi

Školní magazín FRESH |

Milí rodiče, studenti, kolegové, první pololetí školního roku 2016/2017 uplynulo a přede mnou opět stojí úkol jeho zhodnocení. Nebudu ho ale hodnotit tzv. tvrdými daty, jak činím obvykle. Stále intenzivněji si totiž kladu otázku, zda…

Únorový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče a přátelé školy, máme pro vás únorový FRESH, který je nabitý zajímavými články! Přejeme příjemné počtení.

Lednový FRESH - Využíváme zážitkovou pedagogiku

Školní magazín FRESH |

Již dlouhou dobu intenzivně sleduji severské školství a seznamuji se s jeho postupy, metodami, které tamní školy využívají, a formami výuky. Klíčový je pro mne především aktivní způsob vzdělávání, kdy student není jen pasivním posluchačem,…

Lednový FRESH - Kdo trénuje mozek, má navrch

Školní magazín FRESH |

Ke škole, tedy ke vzdělávání, odjakživa patří myšlenkový proces, který v sobě zahrnuje mnoho činností mozku. Za doby Jana Ámose Komenského a ještě dlouho po ní nikdo neměl ani tušení, jak mozek funguje. Sice jeho…

Lednový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás první FRESH roku 2017. Je nabitý články, kterými vás informujeme o alternativních způsobech výuky či o zařazování moderních vyučovacích trendů. Těšíme se na společná setkání v roce 2017!

Prosincový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, máme pro vás poslední FRESH tohoto kalendářního roku. Přejeme příjemné počtení a těšíme se na nejbližší setkání jak v prosinci, tak v lednu. Za tým pedagogů i ostatních zaměstnanců…

Log in

create an account