Školní magazín FRESH

Březnový FRESH - simulace jednání OSN

Tak jako každý rok i v posledním ročníku čekal naše letošní maturanty celoroční projekt, tentokrát na téma „Česká republika v mezinárodních vztazích“. Kromě náročného tématu byla pro studenty výzvou i skutečnost, že je celý projekt realizován v cizím jazyce – primárně anglickém, na hodinách dalších jazyků pak i v němčině, francouzštině, španělštině a ruštině. V průběhu prvního pololetí se každý student seznamoval s různými problémy mezinárodních vztahů z pohledu delegáta země, kterou si na začátku projektu vylosoval, a to ve třech modulech: humanitární intervence, jaderné odzbrojování a nakonec ochrana obyvatelstva a životního prostředí. Na závěr každého modulu se konala beseda s odborníkem na danou problematiku – studenti tak mohli debatovat s bývalým pracovníkem české mise v Afghánistánu, odbornicí na jaderné odzbrojování či bývalým velvyslancem v Izraeli a bezpečnostním analytikem v jednom. Zvláště třetí beseda studenty zaujala, někteří ji dokonce hodnotili jako „nejlepší za své studium na gymnáziu“, oceňovali obrovský přehled přednášejícího i jeho schopnost je zaujmout. Po každé besedě pak studenti vypracovávali a odevzdávali tzv. Position paper, tedy esej představující postoj jejich země k dané problematice.

Celý projekt vyvrcholil simulací jednání Rady bezpečnosti OSN, která se konala přímo v pražském sídle OSN na Starém městě a během níž každý ze studentů zastupoval svůj stát – spojením obou maturitních tříd tak měly některé státy delegáty dva. Ústředním bodem jednání byla možnost humanitární intervence v Sýrii, téma velice aktuální a současně kontroverzní. Stejně jako při skutečném zasedání Rady bezpečnosti po zahájení a představení postojů jednotlivých zemí následovala tvorba podobně smýšlejících koalic, které spolu formulovaly návrhy rezoluce. Ten nejúspěšnější se pak celá Rada různými pozměňovacími návrhy a škrty snažila upravit do takové podoby, aby byl přijatelný pro všechny zúčastněné. To se ale delegátům nepodařilo, neboť rezoluci v různých zněních vetovala buď Ruská federace, nebo Spojené státy – tak, jak se to ve většině případů při jednání v OSN opravdu děje. 

Celá simulace se snažila skutečné jednání Rady bezpečnosti co nejvíce napodobit nejen svým průběhem, ale i používáním diplomatického protokolu a jazyka – naši delegáti se tak oslovovali „honorable fellow-delegates“, reakci na projev oznamovali gestem zkřížených rukou a slovo vraceli zpět předsednictvu zdvořilým „I yield the floor back to the presidency“ – ačkoli ve vášnivé debatě nad legitimitou syrské vlády už občas šly zdvořilé formality stranou.

Díky aktivnímu přístupu většiny studentů i jejich obdivuhodné schopnosti diskutovat (anglicky!) složitou problematiku syrské občanské války se Simulace Rady bezpečnosti skutečně povedla a u studentů se setkala s jednoznačným úspěchem, jak dosvědčují jejich reakce:

Chris Satratzemis, 8. B:

„Simulace jednání mě velmi bavila, zároveň si myslím, že byla opravdu obohacující, především proto, že jsme si mohli vyzkoušet, jak zasedání probíhá. Uvědomil jsem si, že schválení návrhu rezoluce není v OSN jednoduchou věcí.“

Michal Kozák, 8. B:

„Nakonec jsme téměř došli k výsledku, ale poznali jsme sílu veta, které mají zakládající státy … Bylo skvělé mít příležitost vžít se takto do pozice států projednávající důležitá rozhodnutí, která mohou mnohým lidem zachránit život, naopak druhým ho mohou vzít.“                                                                                                    

 Bogdan Časovskij, 8. B:

„Domnívám se, že teď vím o současné politice něco víc … Akce mi připadala velmi užitečná, protože člověk se vždycky dokáže dozvědět hodně nových věcí z vlastních zkušeností.“                                                                            

Kristýna Brabcová, 8. B:

„Kromě toho, že jsem si simulaci moc užila, jsem skutečně zakusila, jak frustrující, ale i produktivní může takové jednání být. Překvapilo mě, jak rychle jsme se do toho nechali vtáhnout a jak jsme byli schopní rovnou na místě přijít s novými návrhy a řešeními.”                                                                                                  

 

 

                                                                                                                                                Mgr. Marie Šmilauerová
                                                                                                                                                       Garantka projektu

Červnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, předkládáme Vám závěrečný účet letošního školního roku v podobě zprávy, která je součástí červnového Freshe. Doufáme, že oceníte snahu transparentně a komplexně seznamovat, Vás rodiče, s vyhodnocením naší společné práce. Zpráva postihuje pouze…

Květnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, připravili jsme pro vás předposlední FRESH tohoto školního roku. Přejeme krásné jarní dny a příjemné počtení.

Dubnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, připravili jsme pro Vás aprílový FRESH. Prosíme podpořte náš jarní úklid a den bez mobilu. Více se dočtete uvnitř časopisu.

Březnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, připravili jsme pro vás březnový FRESH. Přejeme příjemné počtení a krásné jaro!

Únorový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, máme pro Vás únorový FRESH, který shrnuje uplynulé pololetí a nabízí mnoho pravidelných rubrik a článků. Představujeme Vám další roční cíl, tentokrát věnovaný finanční gramotnosti. Medailónek je věnovaný všestranné…

Lednový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás první FRESH v roce 2019. Přejeme vám příjemné počtení a úspěšný nový rok.

Prosincový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, v listopadu proběhlo mnoho zajímavých akcí, o kterých se dočtete v tomto obsáhlém prosincovém vydání Freshe. Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.

Listopadový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, připravili jsme pro vás listopadový FRESH. Zároveň připomínáme konzultační dny, které v tomto měsíci proběhnou. Přejeme příjemné počtení a krásné podzimní dny.

Říjnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy , připravili jsme pro vás říjnový FRESH, který obsahuje mnoho důležitých informací. Rádi bychom Vás upozornili na přílohu, která obsahuje informace o maturitní zkoušce, na kalendárium a na článek…

První FRESH školního roku 2018/19

Školní magazín FRESH |

Vážení a milí rodiče, studenti a přátelé školy, jistě už prožíváte se svými dětmi konec prázdnin a začátek nového školního roku. Abyste měli pro organizaci následujícího období veškeré informace, máme pro vás první letošní Fresh.…

Poslední Fresh školního roku 17/18

Školní magazín FRESH |

Připravili jsme poslední Fresh tohoto školního roku. Věříme, že jsme vám Freshem každý měsíc zpříjemňovali volné chvilky a že byl Fresh vaším důležitým informačním zdrojem. Nás čeká dvouměsíční oddech a v srpnu pro vás budeme…

Květnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Připravili jsme pro vás květnový FRESH, ve kterém si můžete přečíst mnoho důležitých informací. Přejme vám příjemný květen!

Dubnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás velikonoční čtení v podobě jarního FRESHE. Těšíme se na setkání s vámi při dubnových konzultacích. Krásné Velikonoce!

Březnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Připravili jsme pro vás březnový FRESH. Ať se líbí!

Únorový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, máme pro vás únorový FRESH, který je primárně zaměřen na průběh minulého pololetí a na výsledky vzdělávání naší školy. Jako přílohu přikládáme dvě detailní zprávy, které analyzují a srovnávají…

Lednový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, doufáme, že jste prožili vánoční svátky v poklidu a užili si mnoho radostí ve svých rodinách. Máme pro vás první FRESH roku 2018. Přejeme si, aby vás čtení našeho…

Prosincový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás poslední FRESH roku 2017! Krásné Vánoce a nový rok 2018!

Listopadový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, opět jsme pro Vás přichystali časopis FRESH, který s radostí posíláme. Věříme, že Vám přinese mnoho důležitých informací o školním životě gymnázia. Mezi mnoha nabídkami jsou uvedena dvě důležitá…

Říjnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, připravili jsme pro vás říjnový FRESH, který je plný velmi důležitých informací. Ty se týkají například studentského školního emailu, úspěchů našich maturantů na vysokých školách, nabídek na různé aktivity…

První FRESH školního roku 2017/18

Školní magazín FRESH |

Milí čtenáři, máme pro vás první FRESH tohoto školního roku. Přejeme příjemné počtení!

FRESH evaluační speciál

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás slíbený FRESH Speciál, který obsahuje zprávy o výsledcích vzdělávání na naší škole. Doufáme, že vám toto speciální číslo přinese mnoho důležitých informací. Za všechny zaměstnance školy vám přejeme příjemné léto a v…

Červnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás poslední FRESH letošního školního roku, který již obsahuje výhledy do školního roku nového. Prosím čtěte. Aktuálně pro vás připravujeme FRESH speciál, který bude obsahovat rozbory a analýzy maturitní zkoušky a školního testování.…

Květnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás květnový FRESH, který je plný důležitých a dobrých zpráv. Zároveň zveřejňujeme všeobecné studijní podmínky pro následující školní rok. Květen plný sluníčka a radosti přejí všichni zaměstnanci školy.

Dubnový FRESH - Turnaj v Heartstone aneb svět Azerothu na GMVV

Školní magazín FRESH |

Naše gymnázium není pouze místo, kde žáci dostávají kvalitní vzdělávání, ale mohou zde trávit čas aktivitami, které s výukou sice přímo nesouvisejí, ale mají velký význam pro rozvoj jejich osobnosti. Prohlubují mezilidské vztahy a vytvářejí…

Log in

create an account