Proběhlé akce

Projekt Okolí mé školy

Na počátku září jsme s radostí přivítali více než 50 žáků prim a již v říjnu je čekal první z celé řady projektů, které budou realizovat v průběhu svého studia. V případě „Okolí mé školy“ se jedná o krátkodobý projekt, v letošním roce byl realizován během měsíce října. I díky rekordnímu počtu žáků došlo k integraci 8 předmětů a vytvoření 8 skupin po 6-8 žácích. V čele každé skupiny stanul vyučující daného předmětu. Jim také patří obrovské poděkování za to, že byl celý průběh bezproblémový a pro žáky zábavný. 

Projektu jsou v rámci výuky věnovány dva vyučovací dny. První den (letos to byla středa 11. 10.) je určen pro realizaci projektu (sběr informací, tvorba výstupu, příprava prezentace) a druhý (většinou se jedná o 1-2 vyučovací hodiny) pro prezentaci výstupu. Na počátku čekaly na studenty první náročné úkoly, vybrat si vhodnou skupinu a následně se ještě před prvním dnem dohodnout s vyučujícím na způsobu plnění projektu. V samotné realizaci pak v průběhu šesti vyučovacích hodin vystupují jako odborníci na konkrétní předmět a zjišťují konkrétní informace pro naplnění cíle své skupiny. Zde se projevuje nutnost účinné spolupráce mezi žáky. 

Poslední a patrně nejvíce stresující částí projektu je závěrečná prezentace před rodiči případně spolužáky. V mezidobí mezi prvním dnem realizace a prezentací skupiny dokončují svou práci, připravují si prezentace, dolaďují se drobné ale potřebné detaily. 

Ve středu 25. 10. pak přišel ten velký okamžik, kdy se práce osmi týmů odborníků slila v jeden celek, který mohli přítomní rodiče vidět na vlastní oči. Ačkoliv mohla být na některých vystupujících patrná nervozita z přítomnosti tolika rodičů a také nutnosti mluvit do mikrofonu (ono to vážně není snadné – pozn. autor),  výsledek byl rozhodně výborný. 

Možná Vás teď napadne, že až do této chvíle jsem se vůbec nezmínil o tom, jaké předměty byly do projektu zařazeny. Neudělal jsem je úmyslně. Jako garant tohoto projektu jsem spokojený, že naplnil to, co od něj očekáváme. Zejména rozvoj dovedností a klíčových kompetencí. V rámci závěrečného hodnocení v jednotlivých předmětech, ale také průběhu prezentací pak naplnil jeden z letošních cílů naší školy, a to je pracovat na hodnocení a sebehodnocení žáků. 

Na závěr mi dovolte poděkovat kolegyním (Lucii Šindelářové, Evě Hubáčkové, Pavle Trunečkové, Marii Šmilauerové, Lence Palkovské, Radmile Pešlové) a kolegovi Jakubu Janalíkovi za vzornou spolupráci a průběh projektu. A Stanislavě Černé, naší skvělé projektové manažerce, za podporu.

Bc. Karel Dinda, garant projektu

 

Amnesty International

Proběhlé akce |

Ve středu 6. 12. 2017 se v rámci primární prevence seznámili studenti 4. A a 2. E během pětihodinového programu Živá knihovna se zástupci organizace Amnesty International. Ta dlouhodobě sleduje případy lidí, kteří jsou pronásledováni,…

Výlet historického klubu - Po stopách sv. Mikuláše

Proběhlé akce |

Vážení přátelé výletů do historie, první prosincová středa byla opět zasvěcena našemu klubu, tentokráte jsme si vybrali téma dle data v kalendáři. Dne 6. prosince se slaví svátek sv. Mikuláše a my jsme si tak…

Vánoční zpívání na schodech

Proběhlé akce |

V úterý 12. prosince proběhlo na naší škole tradiční vánoční setkání rodičů, žáků a učitelů. Program byl velice bohatý a pestrý. Na vánočních schodech zazněly recitace a vánoční písně či koledy v různých jazycích, dokonce…

Beluška o. s. – „Kvalitní život bez hranic“

Proběhlé akce |

V rámci primární prevence absolvují již několik let po sobě žáci prvních ročníků program, jehož cílem je vzdělávání a informování mladých lidí o životě se zdravotním omezením tak, aby vnímali zdravotně handicapovaného člověka jako sobě…

Studentský maraton

Proběhlé akce |

Ve studentském štafetovém maratonu tým GMMV skončil na 6. místě! Na říjnové běžecké akci ve Stromovce, která se halila do husté mlhy, se sešlo 22 pražských středních škol. Náš tým složený z Čestmíra, Ondry, Elišky…

Projekt Okolí mé školy

Proběhlé akce |

Na počátku září jsme s radostí přivítali více než 50 žáků prim a již v říjnu je čekal první z celé řady projektů, které budou realizovat v průběhu svého studia. V případě „Okolí mé školy“…

Historický klub - Praha - Bratislava - po stopách rozvodu Československa

Proběhlé akce |

Jak již v minulém FRESHI informoval kolega Karel Dinda, je v tomto školním roce v historickém klubu realizován cyklus „Po stopách …“, který byl zahájen vzpomínkou na listopadové události roku 1939 a 1989. Na druhý…

Karnevalová noc ve Stodůlkách

Proběhlé akce |

Tak jsme se dočkali. Tedy hlavně se dočkali žáci. Na karnevalovou noc s přespáním ve škole se mnozí velice těšili a myslím, že je akce nezklamala. Pestrý program včetně tanečního vystoupení, dlabání dýní, či diskotéky…

Spolupráce s Japonskou školou v Praze

Proběhlé akce |

Před třemi lety navázalo naše gymnázium GMVV spolupráci s Japonskou školou, která se nachází v sousední pražské části, a to v Řepích nedaleko naší stodůlecké budovy (cca 2,6 km). Spolupráce se od prvního roku zaměřuje…

Projekt Praha ze všech stran

Proběhlé akce |

V listopadu jsme společně objevovali Prahu. Studenti 1. D, 5. B a jejich zahraniční spolužáci se zapojili do projektu „Praha ze všech stran“. Hlavním cílem projektu bylo netradičně poznat zajímavá místa Prahy. V přípravné fázi…

Historický klub - Po stopách 17. listopadu 1989 - Studenti nezapomínají

Proběhlé akce |

Vážené studentky, vážení studenti, sešli jsme se dnes, 17. 11. 1989 zde na Albertově, abychom si připomněli 17. listopad 1939. Kdo, když ne my, kdy, když ne teď! Vážení čtenáři, nebojte, nepřesunuli jste se právě…

Adaptační kurz

Proběhlé akce |

Každoroční adaptační kurz pro nové žáky je již tradičně zařazen na začátek září. Letos se ho zúčastnily tři primy osmiletého cyklu, jedna prima šestiletého cyklu a jedna prima cyklu čtyřletého. Také letos se o program…

Výsledky obvodního kola olympiády v anglickém jazyce

Proběhlé akce |

Studenti naší školy se dne 23.2.2017 zúčastnili obvodního kola olympiády v anglickém jazyce a úspěšně naši školu reprezentovali. Gratulujeme! Kategorie I. A: Matyáš Tvrz 3. místo Kategorie II. B: Štěpán Riethof 5. místo Kategorie III.…

Ohlédnutí za soutěží Němčina mě baví

Proběhlé akce |

Ve čtvrtek 8. prosince 2016 proběhl v budově na Klamovce již 5. ročník soutěže „Němčina mě baví“, kterou naše gymnázium pořádá ve spolupráci s nakladatelstvím Hueber. Tématem byly reálie německy mluvících zemí a letošní ročník…

Vánoční jarmark

Proběhlé akce |

Děkujeme všem rodičům, studentům a pedagogům, kteří se zúčastnili v pondělí 12. prosince vánočního jarmarku naší školy. Společně jsme si zazpívali koledy a vánoční písničky, ochutnali vánoční cukroví upečené našimi studenty, zhlédli pásma vánočních vystoupení…

Připomínka Bílé hory s Vítem Vlnasem

Proběhlé akce |

Dne 8. listopadu se Historickému klubu podařila významná události – díky Bc. Karlu Dindovi, který jej vede, si studenti a pedagogové připomněli výročí bitvy na Bílé hoře, jež se konala 8. listopadu 1620 a poznamenala…

Prezentace projektu Okolí mé školy, aneb naši úspěšní primánci

Proběhlé akce |

Pátek 21. října se stal velkým dnem našich nejmladších studentů - primánků tříd 1.A a 1.C. Prezentovali totiž výstupy ze svého prvního školního projektu, který u nás na gymnáziu absolvovali - projektu Okolí mé školy.…

Projekt Bankéři jdou do škol

Proběhlé akce |

Ve čtvrtek 20. října se na naší škole realizoval projekt Bankéři jdou do škol, jehož prostřednictvím ekonomové a bankéři z České bankovní asociace a ČSOB posilují finanční gramotnost studentů a radí jim, jak nenaletět ve…

Třídnická hodina 1.C

Proběhlé akce |

Dne 11. října s jedna ze tříd našich nejmladších studentů - 1.C, vydala se svou třídní profesorkou, Ing. Dagmar Hájkovou, pouštět draky. Ty si studenti také sami vyrobili. Všem se aktivita líbila a my slibujeme…

Lyžařský kurz v Alpách

Proběhlé akce |

Lyžařský kurz? Jako každoročně, skvělá zábava. S mladšími žáky jsme se dali kolektivně dohromady, na sjezdovce jsme si pořádně užili a při večerních hrách jsme se pořadně protáhli, není nad to strávit čas se svými…

Exkurze do České televize

Proběhlé akce |

Dne 1. února jsme se studenty 2. A navštívili Českou televizi na Kavčích horách. V rámci celoročního projektu Jak rozumět médiím považuji návštěvu veřejnoprávní televize za velmi žádoucí. Samotná prohlídka byla velmi pestrá. Po zhlédnutí…

Amnesty International

Proběhlé akce |

V rámci primární prevence proběhl v letošním roce poprvé na našem gymnáziu vzdělávací program zaměřený na lidská práva a prevenci diskriminace, rasismu a extremismu. Celý program byl postaven na tréninkových aktivitách, které posilují schopnost studentů…

Návštěva Terezína

Proběhlé akce |

Ve dnech 7. a 8. prosince se v rámci projektu Holocaust zúčastnily 4. ročníky 8G vzdělávacího semináře, který nesl název „Památník Terezín“. Hned po příjezdu do Magdeburských kasáren, kde byli studenti ubytováni, následovala úvodní přednáška…

Zájezd do Skotksa

Proběhlé akce |

Ve druhém říjnovém týdnu jsme se studenty našeho gymnázia spolu s cestovní kanceláří JH Travel navštívili oblast Skotska. Cesta na severozápad byla dlouhá. V neděli 11. 10. večer jsme vyrazili autobusem směr Amsterdam, odkud jsme…

Log in

create an account