Logo
Vytisknout tuto stránku

Únorový FRESH - komplexní výuka cizích jazyků

Únorový FRESH - komplexní výuka cizích jazyků

Jednou někdo někde řekl: „Nelze se naučit nic od toho, koho nemáš rád.“ Při výuce jazyků na naší škole jsme si této pravdy vědomi, a proto klademe velký důraz právě na pozitivní atmosféru při výuce, na celkové klima třídy a mezilidské vztahy. Na naší škole je učitel studentovi především partnerem a tzv. facilitátorem (povzbuzovačem, „usnadňovačem“).  Skutečnost, že student hraje ve výukovém procesu hlavní roli a že se na naší škole zřídkakdy setkáte s frontální výukou, považujeme za samozřejmou, stejně tak zpestřování vyučovacího procesu různými moderními přístupy (např. tzv. tandemovou výukou, metodou Žák v roli učitele atp.), nebo využívání moderních technologií (jako je používání tabletů a mobilních telefonů). 

Další samozřejmostí je, že klademe nemalý důraz na seznámení studenta s autentickým jazykovým prostředím, tedy že dbáme na navázání bližšího vztahu studentů s prostředím cílového jazyka – navštěvujeme velvyslanectví, účastníme se kulturních programů dané země (např. Fiesta Flamenca)- a podporujeme studenty při účasti na olympiádách, na mezi-školních soutěžích nebo při výjezdech do zahraničí.

Nespokojujeme se pouze s jazykovými kompetencemi studentů, jde nám o jejich celkovou schopnost v jazyce komunikovat a řešit různé autentické situace za pomoci smysluplného projevu. 

Běžnou praxí na vyšším stupni gymnázia je používat jazyk jako prostředek k hodnocení a vzdělávání - vedeme studenty k aktivní schopnosti kriticky přemýšlet o výkonech ostatních, udělovat známky, být v cílovém jazyce kritický/sebekritický (využívat vhodnou slovní zásobu i argumenty v AJ), samostatně vést část výuky zejména v ESW, MV, AJs. 

Na nižším stupni gymnázia studenti v cílovém jazyce prezentují, přičemž ke komunikaci s vyučujícím a ostatními žáky používají tzv. funkční jazyk.

Co nás tedy odlišuje? Čím jsme si zasloužili nejvyšší hodnocení od České školní inspekce?   Je to právě komplexní přístup, kdy - kromě výše zmíněné práce se studentem - považujeme za stěžejní samotnou práci v učitelském kolektivu. 

Samotný výběr vyučujících je většinou přímo úměrný kvalitě výuky. Naši vyučující procházejí třemi koly výběrového řízení, jehož součástí není jen ukázková hodina, ale i dotaz na motivaci k výuce a zapálení pro obor. Naši vyučující se neustále vzdělávají a jejich práce je monitorována metodičkou školy. Týmová práce a její podpora nám umožňuje předávat si zkušenosti, analyzovat situace a hledat společná řešení.

Přistupujeme tedy k výuce komplexně - tedy tak, jak komplexní je život sám. Pracujeme jako tým, a proto dovedeme úskalím výuky společně čelit. 

Mgr.  Jana Stoklasová

 


© 2014 Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. | Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, +420 251 550 846 | info@gmvv.cz
Realizace: mediálníTým.cz - marketing a nová média

marketing a nová média