Školní magazín FRESH

Lednový FRESH - Kdo trénuje mozek, má navrch

Ke škole, tedy ke vzdělávání, odjakživa patří myšlenkový proces, který v sobě zahrnuje mnoho činností mozku. Za doby Jana Ámose Komenského a ještě dlouho po ní nikdo neměl ani tušení, jak mozek funguje. Sice jeho části byly již podrobeny rozboru a zkoumání, o tom, co a jak popohání jeho fungování, však nikdo neměl ani potuchy. Až s příchodem moderních věd, konkrétně neurovědy, se nám začaly rozkrývat taje našeho mozku. Dnes víme, co způsobuje přenos informací či našich pocitů, dnes víme, co jsou synapse, dendrity nebo neurotransmitery, máme již představu o tom, jaké možnosti nám náš mozek vytváří. Bohužel tyto revoluční informace pronikají velmi pomalu mezi širokou veřejnost, a málokdo tedy tuší, jaké trumfy držíme v rukou. Až se naučíme využívat kapacitu našeho mozku lépe, budeme více rozumět sami sobě i druhým, budeme více ovládat naše vlastní myšlení, pocity, emoce i rozum jako takový. 

Pro mnohé vědce je s velkým podivem skutečnost, že právě vzdělávací instituce, naše milé školy, nepracují s nejnovějšími vědeckými poznatky a setrvávají v hluboké nevědomosti a nečinnosti. V posledních několika letech se uskutečnilo mnoho  průzkumů a anket na toto téma. Výsledky jsou velmi smutné. Na otázky typu Učili jste se ve škole něco u mozku a o tom, jak mozek funguje? nebo Učili jste se ve škole o fungování paměti? nebo Učili jste se paměťové techniky nebo Jak se soustředit? téměř sto procent lidí odpovídalo NE, NE, NE. Nejprogresivnější v této oblasti jsou severské země, kde již do svého kurikula školy zařazují předměty směřující k získání schopností umět se učit a porozumět fungování mozku. Kde jinde než ve škole by taky měl člověk tyto schopnosti získat?!

Protože se snažíme sledovat moderní trendy a reagovat na ně, rozhodli jsme, že letošním rokem zahájíme etapu zaměřenou právě na pochopení a především trénink mozkových funkcí. Je nám samozřejmě jasné, že je to dlouhodobý proces, že výsledky se nedostaví okamžitě a že je před námi mnoho práce. Někteří pedagogové již prošli náročným kurzem o fungování a rozvoji mozku, připravujeme i další vzdělávání pedagogů v této oblasti. Již nyní pedagogové cíleně pracují s některými učebními nástroji (například s myšlenkovou mapou), které vedou k rozvoji schopnosti umět se učit, vzniká střednědobý plán, jehož výsledkem by mělo být důrazné zaměření školního kurikula na schopnost seberozvoje studentů, a to včetně schopnosti trénovat svoje rozumové schopnosti. Naším cílem je vštípit studentům fakt, že každý z nás má obrovské vrozené možnosti, které nám nabízí náš mozek. Když se je naučíme využívat a řídit, přinese nám to mnoho výhod. Budeme například schopni se efektivněji učit, budeme kreativnější, budeme umět odpočívat, lépe se soustředit, budeme mít lepší paměť, pozornost a představivost, v neposlední řadě si budeme vytvářet zábrany proti mentálnímu úpadku stáří.  

Roční plán činností školního roku 2016/17:
1. pololetí – stanovování dílčích úkolů, vytváření plánu, vzdělávání pedagogů – kurz
2. pololetí – vzdělávání pedagogů, správné využívání myšlenkové mapy (studenti), cvičení na rozvoj paměti (studenti)
 
Kognitivní (rozumové) funkce mozku:
1. Pozornost, soustředění
2. Paměť
3. Zrakově-prostorové schopnosti
4. Jazyk a řečové schopnosti
5. Myšlení a exekutivní funkce (řešení problémů, plánování, rozhodování, sebeřízení apod.)

 

Mgr. Renáta Zajíčková

 

Lednový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás první FRESH v roce 2019. Přejeme vám příjemné počtení a úspěšný nový rok.

Prosincový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, v listopadu proběhlo mnoho zajímavých akcí, o kterých se dočtete v tomto obsáhlém prosincovém vydání Freshe. Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.

Listopadový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, připravili jsme pro vás listopadový FRESH. Zároveň připomínáme konzultační dny, které v tomto měsíci proběhnou. Přejeme příjemné počtení a krásné podzimní dny.

Říjnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy , připravili jsme pro vás říjnový FRESH, který obsahuje mnoho důležitých informací. Rádi bychom Vás upozornili na přílohu, která obsahuje informace o maturitní zkoušce, na kalendárium a na článek…

První FRESH školního roku 2018/19

Školní magazín FRESH |

Vážení a milí rodiče, studenti a přátelé školy, jistě už prožíváte se svými dětmi konec prázdnin a začátek nového školního roku. Abyste měli pro organizaci následujícího období veškeré informace, máme pro vás první letošní Fresh.…

Poslední Fresh školního roku 17/18

Školní magazín FRESH |

Připravili jsme poslední Fresh tohoto školního roku. Věříme, že jsme vám Freshem každý měsíc zpříjemňovali volné chvilky a že byl Fresh vaším důležitým informačním zdrojem. Nás čeká dvouměsíční oddech a v srpnu pro vás budeme…

Květnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Připravili jsme pro vás květnový FRESH, ve kterém si můžete přečíst mnoho důležitých informací. Přejme vám příjemný květen!

Dubnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás velikonoční čtení v podobě jarního FRESHE. Těšíme se na setkání s vámi při dubnových konzultacích. Krásné Velikonoce!

Březnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Připravili jsme pro vás březnový FRESH. Ať se líbí!

Únorový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, máme pro vás únorový FRESH, který je primárně zaměřen na průběh minulého pololetí a na výsledky vzdělávání naší školy. Jako přílohu přikládáme dvě detailní zprávy, které analyzují a srovnávají…

Lednový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, doufáme, že jste prožili vánoční svátky v poklidu a užili si mnoho radostí ve svých rodinách. Máme pro vás první FRESH roku 2018. Přejeme si, aby vás čtení našeho…

Prosincový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás poslední FRESH roku 2017! Krásné Vánoce a nový rok 2018!

Listopadový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, opět jsme pro Vás přichystali časopis FRESH, který s radostí posíláme. Věříme, že Vám přinese mnoho důležitých informací o školním životě gymnázia. Mezi mnoha nabídkami jsou uvedena dvě důležitá…

Říjnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, připravili jsme pro vás říjnový FRESH, který je plný velmi důležitých informací. Ty se týkají například studentského školního emailu, úspěchů našich maturantů na vysokých školách, nabídek na různé aktivity…

První FRESH školního roku 2017/18

Školní magazín FRESH |

Milí čtenáři, máme pro vás první FRESH tohoto školního roku. Přejeme příjemné počtení!

FRESH evaluační speciál

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás slíbený FRESH Speciál, který obsahuje zprávy o výsledcích vzdělávání na naší škole. Doufáme, že vám toto speciální číslo přinese mnoho důležitých informací. Za všechny zaměstnance školy vám přejeme příjemné léto a v…

Červnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás poslední FRESH letošního školního roku, který již obsahuje výhledy do školního roku nového. Prosím čtěte. Aktuálně pro vás připravujeme FRESH speciál, který bude obsahovat rozbory a analýzy maturitní zkoušky a školního testování.…

Květnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás květnový FRESH, který je plný důležitých a dobrých zpráv. Zároveň zveřejňujeme všeobecné studijní podmínky pro následující školní rok. Květen plný sluníčka a radosti přejí všichni zaměstnanci školy.

Dubnový FRESH - Turnaj v Heartstone aneb svět Azerothu na GMVV

Školní magazín FRESH |

Naše gymnázium není pouze místo, kde žáci dostávají kvalitní vzdělávání, ale mohou zde trávit čas aktivitami, které s výukou sice přímo nesouvisejí, ale mají velký význam pro rozvoj jejich osobnosti. Prohlubují mezilidské vztahy a vytvářejí…

Dubnový FRESH - Projekt OPICE

Školní magazín FRESH |

Jednou z neodmyslitelných součástí života naší školy je zacílení na projektovou výuku, na projekty obecně. Ty se týkají nejen práce studentů, ale také profesního života pedagogů, kteří každoročně prochází tzv. projektem OPICE – Odbornou Pedagogickou…

Dubnový FRESH

Školní magazín FRESH |

Máme pro vás dubnový Fresh. Přejeme krásné jarní dny a příjemné počtení.

Březnový FRESH - návštěva partnerské školy v Sofii

Školní magazín FRESH |

V únoru jsme navázali spolupráci s další zahraniční školou, tentokrát z Balkánského poloostrova. Možná váháte, zda nám může Balkán něco nabídnout v oblasti školství. Osobní zkušenost nás přesvědčila, že ano. Navštívili jsme bilingvní gymnázium FELS…

Březnový FRESH - výchovné poradenství v 1. pololetí

Školní magazín FRESH |

Bývá dobrým zvykem zhodnotit uplynulé období nejen v jednotlivých předmětech, ale také zhodnotit práci třídních učitelů a výchovného poradce. Třídní učitelé se ve svých pravidelných třídnických hodinách zaměřovali na posilování pozitivních vztahů mezi žáky, formou…

Březnový FRESH - simulace jednání OSN

Školní magazín FRESH |

Tak jako každý rok i v posledním ročníku čekal naše letošní maturanty celoroční projekt, tentokrát na téma „Česká republika v mezinárodních vztazích“. Kromě náročného tématu byla pro studenty výzvou i skutečnost, že je celý projekt…

Log in

create an account