Spolupráce

Naše první velká mezinárodní spolupráce, aneb tentokrát o tom, jak jsme pečovali o zahraniční studenty

Gymnázium si od počátku své existence vytyčilo za cíl vybudovat širokou síť mezinárodních institucí, s kterými by dlouhodobě  spolupracovalo. Za uplynulou dobu se podařilo navázat mnoho trvalých vztahů jako například spolupráci s německým gymnáziem, s čínskou nebo japonskou školou, s velvyslanectvím Mexika, Venezuely nebo Španělska. Studenti tedy měli vždy možnost navázat kontakt se zahraničím a prověřit si tím svoje jazykové znalosti, poznat jinou kulturu nebo získat v zahraničí přátele.

Protože spolupráci chceme dále rozšiřovat, vyhledáváme další příležitosti. Proto jsme oslovili mezinárodní agentury a některá velvyslanectví, které nám zprostředkovaly kontakty. Agentura AFS nám poslala dvě studentky (Brazílie a Itálie), Rotary Club studentku jednu (USA), velmi intenzivní spolupráci jsme navázali s bilingvním gymnáziem v Córdobě.

Spolupráce se španělskou školou IES Maimonidés začala loňský školní rok a po vzájemné dohodě jsme otevřeli program dlouhodobější studentské výměny. Nejprve jsme na dálku domlouvali podmínky a průběh výměny, výběr studentů, délku pobytu apod. První oficiální návštěva GMVV na půdě córdobské školy proběhla v červnu 2017, kdy se již probíral postup a program zahraniční výměny a párovali rodiny a studenti. Začala komunikace mezi rodinami, přes léto spolu navazovaly a udržovaly kontakt, poznávaly se.

Hned v první školní den v září jsme přivítali nové zahraniční spolužáky a malou španělskou delegaci, včetně pana ředitele IES Maimonides a koordinátorky pro zahraniční výměnu studentů. Španělští studenti tento den začali studium u nás na gymnáziu a život v českých hostitelských rodinách. První dva týdny jim s adaptací pomáhali čeští studenti, kteří pak se začátkem školního roku v Córdobě (18. 9.) nastupovali na jejich místa. Čekali je tři měsíce studia, zážitků, změny životního stylu, poznatků, cestování…

Španělé u nás

Studenti na obou školách dostali upravený rozvrh, který reflektoval potřebu zdokonalování jazykových znalostí - v případě českých studentů španělského, v případě španělských anglického. Kromě toho jsme naše hosty zapojovali do nejrůznějších akcí školy, sportovních i poznávacích, některé jsme organizovali primárně pro ně. Pomáhali jsme jim se zlepšením v angličtině, dvakrát týdně jsme jim do rozvrhu přidali češtinu pro cizince. Ke konci pobytu byli k našemu překvapení schopni základní komunikace v češtině. Španělské studenty velmi překvapil individuální přístup učitelů, kvalita a moderní metody výuky, pozitivní klima školy, rodinné prostředí (jejich vysílající škola má 1500 studentů, a to je značný rozdíl) a naše péče o ně. Na hodinách španělštiny byli nápomocní našim učitelům, asistovali při skupinových pracích a konverzaci, napomáhali našim studentům k plynulejší komunikaci v cizím jazyce. Účastnili se exkurzí historického klubu, byli součástí vzdělávacího projektu ,,Praha ze všech stran”, vedli lekce v rámci předmětu mezinárodní kuchyně a mnoho dalšího. Naučili se toho mnohem víc, a to především díky svým hostitelským rodinám, které pro ně připravily velmi bohatý program. Naše rodiny s nimi cestovaly po celé republice, dokonce některé zajely i k našim sousedům, hojně navštěvovaly koncerty či divadla.

Dva dny před Vánocemi trimestrální výměnný pobyt pro obě skupiny skončil. Jak se vedlo našim studentům v cizině, co jim výměna přinesla a co jim chybělo, vám  prostředkujeme v příštím čísle. Naše spolupráce s córdobskou školou bude pokračovat týdenními skupinovými výměnami, z nichž první proběhne v dubnu 2018 a druhá v září 2018.

Mgr. Liana Beťková, manažerka mezinárodní spolupráce

Naše první velká mezinárodní spolupráce, aneb tentokrát o tom, jak jsme pečovali o zahraniční studenty

Spolupráce |

Gymnázium si od počátku své existence vytyčilo za cíl vybudovat širokou síť mezinárodních institucí, s kterými by dlouhodobě spolupracovalo. Za uplynulou dobu se podařilo navázat mnoho trvalých vztahů jako například spolupráci s německým gymnáziem, s…

Úžasný týden v partnerské škole v Córdobě

Spolupráce |

Jak už jistě víte, právě v Córdobě spolupracujeme s partnerskou školou, s kterou jsme připravili týdenní výměnný zájezd. Naši studenti byli v týdnu 22. – 29. dubna v hostitelských rodinách partnerské školy, a měli tak…

Výměnný pobyt v Marktredwitzu

Spolupráce |

Ve dnech 9. - 13. 10. 2017 se dvacet sedm žáků druhého až osmého ročníku 8G pod vedením vyučujícího německého jazyka a ředitelky školy zúčastnilo výměnného pobytu v rámci spolupráce s gymnáziem v německém Marktredwitzu.…

Spolupráce s Japonskou školou v Praze

Spolupráce |

Dne 12. listopadu byl zahájeni měsíční maraton workshopů, besed a dalších zajímavých způsobů spolupráce mezi naším gymnáziem a Japonskou školou v Praze. Do této spolupráce jsou zapojeni studenti třídy 3. A a mnoho našich pedagogů.…

Spolupráce s Japonskou školou v Praze

Spolupráce |

V listopadu se uskutečňovala intenzivní spolupráce s Japonskou školou v Praze. Několik učitelů z naší a z Japonské školy se vydalo vstříc studentům z partnerské školy. Naši studenti se učili základní japonské fráze, seznamovali se…

Hangzhou Wenlan Middle School (Čína) v Praze

Spolupráce |

Ve dnech 26. až 30. září jsme hostili skupinu 11 studentů a 6 učitelů z partnerské školy v Číně. Svoji návštěvu studenti z Číny zahájili v rodinách našich studentů. Zde strávili prodloužený víkend, během kterého…

Mezinárodní organizace UNICEF

Spolupráce |

Úlohou školy ve vztahu ke studentům není jen vzdělávat je a předávat jim fakta a informace, ale důležitým posláním je také vést je k uvědomění si zodpovědnosti člověka jako jedince za svět okolo sebe, k…

Japonská škola v Praze

Spolupráce |

V Praze 6 sídlí již několik let Japonská škola, kterou navštěvují japonské děti ve věku od 7 do 15 let. Této příznivé vzdálenosti jsme využili a o školního roku 2013/14 se studenti obou škol scházejí…

Gymnázium Julio Peréz v Madridu (Španělsko)

Spolupráce |

Intenzivní spolupráce s partnerským gymnáziem v Madridu probíhá již pět let. S touto školou pravidelně realizujeme výměnné zájezdy, které přinášejí oběma stranám veliké obohacení a jsou vždy pro obě strany velikým zážitkem. Studenti při návštěvách…

Hangzhou Wenlan Middle School (Čína)

Spolupráce |

V srpnu 2014 navázalo naše gymnázium spolupráci se střední školou Hangzhou Wenlan Middle School, která leží ve východočínském městě Hangzhou. WMS je jednou z nejprestižnějších středních škol v Číně a její klíčovou přidanou hodnotou je…

Basketbalové kluby GBA Sparta a BA Sparta

Spolupráce |

V těsném sousedství školní budovy ve Stodůlkách se nachází dvě sportovní haly, které jsou sídlem dvou spřízněných basketbalových klubů – BA Sparta a GBA Sparta. Protože téměř 30 našich studentů je zároveň hráči těchto klubů,…

Otto-Hahn-Gymnasium Markredwitz (Německo)

Spolupráce |

Gymnázium nabízí studentům roční stipendijní výměnné pobyty v SRN na partnerské škole Otto-Hahn-Gymnasium v Marktredwitzu. Tyto pobyty se uskutečňují v rámci projektu příhraniční spolupráce Euregio Egrensis a jsou financovány bavorským ministerstvem školství. Ve školním roce…

Log in

create an account