Proběhlé akce

Naše první velká mezinárodní spolupráce - tentokrát o tom, jak bylo pečováno o naše studenty

Výprava prvních šesti českých studentů do naší partnerské školy IES Maimónides v Córdobě vyjela na svůj pobyt v polovině září, kdy začíná školní rok v Andalusii. Kromě kulturních rozdílů se naši studenti museli srovnat s jiným školským systémem. Státní škola se 1400 studenty má jinou atmosféru, jiné jsou vztahy mezi učiteli a studenty a není zde možný individuální přístup. Přesto měli zabezpečené lekce španělštiny na škole, kde se kromě jazyka a gramatiky učili také o reáliích země a lokální oblasti. Cílem studijního pobytu bylo zejména zlepšení jazykových dovedností a tomu byl přizpůsoben jejich rozvrh. Téměř všechny předměty studovali ve španělštině, což bylo na začátku velice těžké, ale i díky tomu se po třech měsících jejich španělština dostala na úplně jinou úroveň, než s jakou pobyt začínali. Jazyk měli příležitost upevňovat především v rodinách, které se na tři měsíce staly jejich novým domovem. 

Na rozdíl od běžných zahraničních pobytů zprostředkovaných pro studenty přes agentury je velkým plusem tohoto výměnného pobytu právě reciprocita. Ta upevňuje v rodinách potřebu starat se o výměnného studenta jako o své vlastní dítě.  Členové rodiny s nimi sdíleli nejen své domovy, ale také životy, přátele, pocity, radosti. Plánovali s nimi víkendy, cestovali s nimi po Španělsku a zapojovali je do každodenního života.  Pobyt s rodinou hodnotí většina studentů jako nejlepší zkušenost. 

Paní Lišková (maminka Dominiky Halamové): ,,Dominika v Córdobě našla svojí  svoji rodinu, která se o ni opravdu zajímala, jako vlastní dceru. Stále jsme všichni v kontaktu. Maminka se i dnes zajímá, jak Dominika zvládá vše ve škole.“

Všichni účastníci se shodli na tom, že jim pobyt pomohl v sebejistotě, naučil větší samostatnosti, odpovědnosti a sociálním dovednostem. Museli se orientovat v cizím prostředí a poradit si bez rodičů. Byli konfrontováni s výzvami, které předtím neznali, byli nuceni řešit situace, které předtím nemuseli. A každý z nich se díky tomu dozvěděl něco o sobě. Odcházeli s oprávněnou hrdostí, že to zvládli. I když museli po příchodu dohánět zameškané učivo z prvního pololetí, určitě budou v budoucnu čerpat z toho, co se naučili díky tomu, že vystoupili ze své komfortní zóny. 

Velké poděkování patří rodinám našich výměnných studentů za projevenou důvěru a za jejich nezastupitelné místo v tomto programu. Zahraničním studentům se všichni věnovali jako svým vlastním dětem, do jednoho překročili rámec svých povinností a dělali pro ně víc, než studenti očekávali. Zanechali v nich krásný dojem z České republiky a nezapomenutelné vzpomínky.

Od dubna probíhá výběrové řízení na studijní pobyt pro školní rok 2018/19. Znovu nabízíme možnost studia na jeden, dva nebo tři trimestry (celý školní rok). Pro více informací a přihlášky kontaktujte koordinátorku mezinárodní spolupráce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Pobyt v Córdobě očima studentů:

Jonáš Zajíček, 5. B: ,,Celé tři měsíce strávené v Córdobě jsem strávil s partou super lidí a doporučuju je všem, komu se tato možnost nabídne a kdo se chce zdokonalit ve španělštině.“

Matyáš Žák, 4. A: ,,Tento výměnný pobyt mi dal mnoho zkušeností, pomohl mi do budoucna, abych se nebál komunikovat i v zemích mimo Českou republiku. Rozhodně toho nelituji, protože ty tři měsíce za to stály.“

Dominika Halamová, 6. B: ,,Pobyt ve mně zanechal spousty vzpomínek a zkušeností, ze kterých budu čerpat celý život. Žádné mínusy bych tomu nedávala, jelikož věci, co mi nevyhovovaly, byly rozdíly kultur a kvůli nim jsem tam jela také... Nejde ani slovy popsat, jak jsem vděčná naší škole za tuto skvělou příležitost, a kdybych se měla rozhodovat znovu, neváhala bych ani minutu.“ 

Paní Waningová (maminka Olivera Waninga): ,,S odstupem času vnímám účast našeho dítěte ve výměnném pobytu velmi pozitivně. Dopomohl nám k mnohému uvědomění - lidských hodnot a principů nás samotných, naší rodiny, "naší" školy, vlasti, výchovy, kultury. V každém ohledu to byla "zkušenost k nezaplacení", která velice posílila a osobnostně našeho syna posunula jen tím správným směrem. „

Paní Jindřichová (maminka Elišky Jindřichové): ,,Samozřejmě jsme předpokládali zlepšení v oblasti cizího jazyka, ale skutečnost předčila naše očekávání.  Je opravdu rozdíl, když  jste nuceni komunikovat v něm  24 hodin a není jiná možnost domluvy.“

Mgr. Liana Beťková, manažerka mezinárodní spolupráce

 

Maturitní ples

Proběhlé akce |

Pár řádků k maturitnímu plesu z mého pohledu – třídního učitele letošních maturantů: Každý, kdo maturoval a absolvoval v roli studenta maturitní ples, si jistě vzpomene právě na tento slavnostní a jedinečný okamžik. Pro studenty…

Imatrikulace

Proběhlé akce |

Začátek studia na nové škole s sebou přináší jistá očekávání, ale možná také obavy z neznámého. Studenti prvních ročníků mají za sebou první půlrok na GMVV a dne 31. ledna 2019 se v Paspově sále…

Zhodnocení prvního pololetí školního roku 2018/2019

Proběhlé akce |

Milí rodiče, studenti, kolegové, první pololetí školního roku 2018/2019 uplynulo a přede mnou opět stojí úkol jeho zhodnocení. V současném školním roce studuje na našem gymnáziu celkem 382 studentů, 188 v budově na Stodůlkách a…

Hodina moderní chemie

Proběhlé akce |

V rámci popularizace chemie proběhly v měsíci lednu na obou budovách našeho gymnázia „Hodiny moderní chemie“. Zástupci VŠCHT Praha seznámili studenty devíti tříd s nejnovějšími trendy v chemii a ukázali jim možnosti praktické aplikace chemie,…

Divadelní představení Vánoční koleda

Proběhlé akce |

Ve středu 5. prosince navštívily společně třídy 4. A, 2. E, 3. A a 3. C divadelní představení s názvem Vánoční koleda na motivy stejnojmenné povídky anglického spisovatele Charlese Dickense. Po netradičně pojaté vánoční klasice…

Návštěva senátu

Proběhlé akce |

V rámci projektu Politický systém ČR studenti 1. D, 3. E a 1. H v prosinci navštívili budovu Senátu Parlamentu ČR. Hlavní náplní exkurze byla beseda s panem senátorem za Prahu 5 Václavem Láskou. Beseda…

Soutěž ,,Němčina mě baví"

Proběhlé akce |

I letošní ročník populární soutěže Němčina mě baví, jež jsme organizátory, byl důkazem toho, že studenti mohou díky němčině zažít školní den jinak – zasoutěžit si, prokázat schopnost týmové spolupráce a ještě se dobře pobavit.…

Architektura Prahy

Proběhlé akce |

V rámci plnění třetího cílu ,,více příležitostí pro kontakt s pracovním prostředím" se studenti 7. B zúčastnili prezentací semestrálních prací amerických vysokoškolských studentů architektury z North Carolina State University. Své práce orientovali na problematická nebo…

Ukázka mediace v rámci projektu Řád a pořádek

Proběhlé akce |

V rámci projektové výuky právních disciplín školu navštívila dne 11. prosince 2018 Ing. Kateřina Bělková, mediátorka působící také ve Velké Británii, a Mgr. Jan Valoušek, advokát s oprávněním k mediaci. Byli pozvání proto, že celá…

Výlet Historického klubu – po stopách k (ne)svobodě

Proběhlé akce |

Měsíc utekl jako voda a v listopadu proběhla další akce s historickým klubem. Tentokrát s názvem "Po stopách cest k (ne)svobodě". Celá akce započala na Hlavním nádraží, odkud jsme zamířili vlakem do Trutnova. Už začátek…

Filmové zpracování Erbenovy Kytice

Proběhlé akce |

V rámci předmětu Interpretace literárních textů se studenti maturitního ročníku zabývali v měsících říjnu a listopadu poezií, jejím vývojem, žánry, tematickými okruhy či formální výstavbou. Mezi texty, jimž se věnovali, byl vedle Baudelairovy Mršiny či…

Nabídka poznávacího pobytu do Córdoby – jaro 2019

Proběhlé akce |

Kdo: primárně studenti vyšších ročníků 8G a nižších ročníků 4G (věková kategorie 14 - 17 let) Termín: 12. – 19. 5. 2019 Místo pobytu: Córdoba, jih Španělska (a mnoho dalších míst v tomto regionu) Doprava:…

Spolupráce s Japonkou školou v Praze na podzim 2018

Proběhlé akce |

Listopad vdechl do naší školy trochu vzdálené exotiky. Již tradičně ji zprostředkovali japonští učitelé z naší partnerské školy v Řepích. Spolupráce probíhá vždy na podzim – 4 týdny po sobě, jedno dopoledne v týdnu a…

GMVV má novou radu rodičů

Proběhlé akce |

Dne 14. 11. 2018 vznikla na GMVV Rada rodičů. Jedná se o dobrovolné sdružení rodičů, kteří se aktivně zajímají o dění ve škole a jsou ochotni se na činnosti školy podílet. Tento orgán není na…

Testování učebních stylů studentů

Proběhlé akce |

Případné školní neúspěchy mají různé příčiny. Jednou z nich může být preferovaný učební styl žáka. Abychom se totiž mohli něco naučit, jsme závislí na tom, jak naše smysly zprostředkují informace našemu mozku. Většina lidí přednostně…

Umění naživo

Proběhlé akce |

Studenti si v rámci předmětu Dějiny umění vytvořili vlastní exkurzi po pražských barokních památkách, při které se dostali do kontaktu s konkrétními uměleckými díly, nad kterými společně diskutovali. Exkurze byla zakončena v barokním Valdštejnském paláci,…

Karnevalové odpoledne

Proběhlé akce |

Jako každý rok i letos se uskutečnil oblíbený karneval. Studenti prim a sekund nižšího stupně gymnázia přišli v nádherných kostýmech a předvedli dokonalé maskérské umění. Některé nebylo možno ani k poznat. Kromě vyhlašování nejlepších masek…

GMVV na mezinárodním kongresu

Proběhlé akce |

Dnešní absolventi kromě klasického vzdělání potřebují prokázat schopnost adaptovat se na měnící prostředí, týmovost, jazykovou vybavenost, zdravé sebevědomí, globální a lokální povědomí, schopnost aplikovat vědomosti a prosadit se. K dosažení těchto kvalit je potřeba přizpůsobit…

Dramatizace ve výuce humanitních předmětů

Proběhlé akce |

Výuka humanitních předmětů umožňuje pedagogům aplikaci de facto naprosto různorodých metod výuky, které komplexně rozvíjí studentovu osobnost a naplňují výchovně vzdělávací cíle v široké rovině, a to nejen v rovině kognitivní, ale také např. afektivní…

Projekt Okolí mé školy

Proběhlé akce |

V průběhu října se naši primáni poprvé setkali s projektovou výukou, a to konkrétně s projektem Okolí mé školy. Cílem projektu, který se koná každoročně, je seznámit studenty s okolím školy a s charakterem městské…

Výměnný pobyt studentů z partnerské školy v Marktredwitzu

Proběhlé akce |

Ve dnech 15. – 19. 10. 2018 se 23 studentů třetího až osmého ročníku osmiletého gymnázia pod vedením vyučujících německého jazyka zúčastnilo výměnného pobytu v rámci spolupráce s gymnáziem v německém Marktredwitzu. Tato spolupráce trvá…

Beluška

Proběhlé akce |

V rámci primární prevence absolvují již několik let po sobě studenti prvních ročníků program, jehož cílem je informovat společnost o životě lidí se zdravotním omezením. Cílem takovýchto aktivit je prohloubit toleranci a ohleduplnost k zdravotně…

Studentské volby

Proběhlé akce |

Organizace Jeden svět na školách spadající pod Člověka v tísni i tento školní rok vyhlásila Studentské volby. Ty byly zaměřeny na volby do pražského magistrátu. Naše škola se jich zúčastnila, protože je to vhodná příležitost,…

Evropský den jazyků na GMVV

Proběhlé akce |

Dne 2. 10. 2018 proběhl na našem gymnáziu v budově na Stodůlkách Evropský den jazyků. Cílem akce je zábavnou formou zlepšit informovanost studentů o oficiálním Evropském dni jazyků, který každoročně připadá na den 26. září.…

Log in

create an account