Proběhlé akce

Naše první velká mezinárodní spolupráce - tentokrát o tom, jak bylo pečováno o naše studenty

Výprava prvních šesti českých studentů do naší partnerské školy IES Maimónides v Córdobě vyjela na svůj pobyt v polovině září, kdy začíná školní rok v Andalusii. Kromě kulturních rozdílů se naši studenti museli srovnat s jiným školským systémem. Státní škola se 1400 studenty má jinou atmosféru, jiné jsou vztahy mezi učiteli a studenty a není zde možný individuální přístup. Přesto měli zabezpečené lekce španělštiny na škole, kde se kromě jazyka a gramatiky učili také o reáliích země a lokální oblasti. Cílem studijního pobytu bylo zejména zlepšení jazykových dovedností a tomu byl přizpůsoben jejich rozvrh. Téměř všechny předměty studovali ve španělštině, což bylo na začátku velice těžké, ale i díky tomu se po třech měsících jejich španělština dostala na úplně jinou úroveň, než s jakou pobyt začínali. Jazyk měli příležitost upevňovat především v rodinách, které se na tři měsíce staly jejich novým domovem. 

Na rozdíl od běžných zahraničních pobytů zprostředkovaných pro studenty přes agentury je velkým plusem tohoto výměnného pobytu právě reciprocita. Ta upevňuje v rodinách potřebu starat se o výměnného studenta jako o své vlastní dítě.  Členové rodiny s nimi sdíleli nejen své domovy, ale také životy, přátele, pocity, radosti. Plánovali s nimi víkendy, cestovali s nimi po Španělsku a zapojovali je do každodenního života.  Pobyt s rodinou hodnotí většina studentů jako nejlepší zkušenost. 

Paní Lišková (maminka Dominiky Halamové): ,,Dominika v Córdobě našla svojí  svoji rodinu, která se o ni opravdu zajímala, jako vlastní dceru. Stále jsme všichni v kontaktu. Maminka se i dnes zajímá, jak Dominika zvládá vše ve škole.“

Všichni účastníci se shodli na tom, že jim pobyt pomohl v sebejistotě, naučil větší samostatnosti, odpovědnosti a sociálním dovednostem. Museli se orientovat v cizím prostředí a poradit si bez rodičů. Byli konfrontováni s výzvami, které předtím neznali, byli nuceni řešit situace, které předtím nemuseli. A každý z nich se díky tomu dozvěděl něco o sobě. Odcházeli s oprávněnou hrdostí, že to zvládli. I když museli po příchodu dohánět zameškané učivo z prvního pololetí, určitě budou v budoucnu čerpat z toho, co se naučili díky tomu, že vystoupili ze své komfortní zóny. 

Velké poděkování patří rodinám našich výměnných studentů za projevenou důvěru a za jejich nezastupitelné místo v tomto programu. Zahraničním studentům se všichni věnovali jako svým vlastním dětem, do jednoho překročili rámec svých povinností a dělali pro ně víc, než studenti očekávali. Zanechali v nich krásný dojem z České republiky a nezapomenutelné vzpomínky.

Od dubna probíhá výběrové řízení na studijní pobyt pro školní rok 2018/19. Znovu nabízíme možnost studia na jeden, dva nebo tři trimestry (celý školní rok). Pro více informací a přihlášky kontaktujte koordinátorku mezinárodní spolupráce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Pobyt v Córdobě očima studentů:

Jonáš Zajíček, 5. B: ,,Celé tři měsíce strávené v Córdobě jsem strávil s partou super lidí a doporučuju je všem, komu se tato možnost nabídne a kdo se chce zdokonalit ve španělštině.“

Matyáš Žák, 4. A: ,,Tento výměnný pobyt mi dal mnoho zkušeností, pomohl mi do budoucna, abych se nebál komunikovat i v zemích mimo Českou republiku. Rozhodně toho nelituji, protože ty tři měsíce za to stály.“

Dominika Halamová, 6. B: ,,Pobyt ve mně zanechal spousty vzpomínek a zkušeností, ze kterých budu čerpat celý život. Žádné mínusy bych tomu nedávala, jelikož věci, co mi nevyhovovaly, byly rozdíly kultur a kvůli nim jsem tam jela také... Nejde ani slovy popsat, jak jsem vděčná naší škole za tuto skvělou příležitost, a kdybych se měla rozhodovat znovu, neváhala bych ani minutu.“ 

Paní Waningová (maminka Olivera Waninga): ,,S odstupem času vnímám účast našeho dítěte ve výměnném pobytu velmi pozitivně. Dopomohl nám k mnohému uvědomění - lidských hodnot a principů nás samotných, naší rodiny, "naší" školy, vlasti, výchovy, kultury. V každém ohledu to byla "zkušenost k nezaplacení", která velice posílila a osobnostně našeho syna posunula jen tím správným směrem. „

Paní Jindřichová (maminka Elišky Jindřichové): ,,Samozřejmě jsme předpokládali zlepšení v oblasti cizího jazyka, ale skutečnost předčila naše očekávání.  Je opravdu rozdíl, když  jste nuceni komunikovat v něm  24 hodin a není jiná možnost domluvy.“

Mgr. Liana Beťková, manažerka mezinárodní spolupráce

 

GMVV na mezinárodním kongresu

Proběhlé akce |

Dnešní absolventi kromě klasického vzdělání potřebují prokázat schopnost adaptovat se na měnící prostředí, týmovost, jazykovou vybavenost, zdravé sebevědomí, globální a lokální povědomí, schopnost aplikovat vědomosti a prosadit se. K dosažení těchto kvalit je potřeba přizpůsobit…

Dramatizace ve výuce humanitních předmětů

Proběhlé akce |

Výuka humanitních předmětů umožňuje pedagogům aplikaci de facto naprosto různorodých metod výuky, které komplexně rozvíjí studentovu osobnost a naplňují výchovně vzdělávací cíle v široké rovině, a to nejen v rovině kognitivní, ale také např. afektivní…

Projekt Okolí mé školy

Proběhlé akce |

V průběhu října se naši primáni poprvé setkali s projektovou výukou, a to konkrétně s projektem Okolí mé školy. Cílem projektu, který se koná každoročně, je seznámit studenty s okolím školy a s charakterem městské…

Výměnný pobyt studentů z partnerské školy v Marktredwitzu

Proběhlé akce |

Ve dnech 15. – 19. 10. 2018 se 23 studentů třetího až osmého ročníku osmiletého gymnázia pod vedením vyučujících německého jazyka zúčastnilo výměnného pobytu v rámci spolupráce s gymnáziem v německém Marktredwitzu. Tato spolupráce trvá…

Beluška

Proběhlé akce |

V rámci primární prevence absolvují již několik let po sobě studenti prvních ročníků program, jehož cílem je informovat společnost o životě lidí se zdravotním omezením. Cílem takovýchto aktivit je prohloubit toleranci a ohleduplnost k zdravotně…

Studentské volby

Proběhlé akce |

Organizace Jeden svět na školách spadající pod Člověka v tísni i tento školní rok vyhlásila Studentské volby. Ty byly zaměřeny na volby do pražského magistrátu. Naše škola se jich zúčastnila, protože je to vhodná příležitost,…

Evropský den jazyků na GMVV

Proběhlé akce |

Dne 2. 10. 2018 proběhl na našem gymnáziu v budově na Stodůlkách Evropský den jazyků. Cílem akce je zábavnou formou zlepšit informovanost studentů o oficiálním Evropském dni jazyků, který každoročně připadá na den 26. září.…

Z Córdoby na skok do Prahy

Proběhlé akce |

S výměnnými pobyty má naše škola již bohaté zkušenosti. Snažíme se našim studenům přiblížit nejen cizí jazyk, který se učí, ale také země a kulturu míst, ve kterých se tímto jazykem mluví. Proto jsme na…

Zahajovací třídní schůzky

Proběhlé akce |

Ve dnech 10. a 12. září 2018 se na našem gymnáziu konaly tzv. zahajovací třídní schůzky. Jejich cílem bylo setkání rodičů a třídních učitelů ve věci předání informací zásadních pro započetí školního roku, seznámení rodičů…

Městská policie - beseda

Proběhlé akce |

Studenti ve Stodůlkách se setkali se strážníky MP, kteří s nimi mluvili o kriminalitě mladistvých, o prevenci a o rizikovém chování. Důležitými momenty těchto besed je kladení otázek studenty o tom, jak se chovat v…

Vodácký kurz

Proběhlé akce |

Studenti 4. A, 2. E, 2. D/J a 6. B v týdnu od 28. 5. do 1. 6. sjížděli vltavské vody a zdolávali při tom záludné jezy a jiné vodácké nástrahy. Vše proběhlo bez sebemenších…

Historický klub

Proběhlé akce |

V letošním školním roce jsme se patrně naposled sešli při příležitosti exkurze historického klubu. Protentokrát byl hlavním bodem programu Hradec Králové jako jedno z nejkrásnějších měst naší vlasti. Celodenní výlet, který krom samotného Hradce zahrnoval…

Den Země

Proběhlé akce |

Poslední dubnový den se 1. A a 1. C 8G zapojily do ekologicky motivovaného projektu věnovanému naší planetě Zemi. V rámci světoznámého svátku upozorňujícího na dopady ničení životního prostředí se studenti věnovali například zkoumání dopravy…

Piráti z Karibiku na jazykovém kurzu

Proběhlé akce |

Ve dnech 14. 5. - 18. 5. 2018 se více jak 50 žáků (1. A, 1. B, 1. C, 2. A,2. C a 1. E) zúčastnilo intenzivního jazykového kurzu ve sportovním areálu Berounka v obci…

Projekt Energie

Proběhlé akce |

Kolik energie skrývá školní oběd? A jak vyrobit elektrickou energii z větru? V rámci projektu třídy 4. D se studenti seznámili s různými formami energie a získali informace třeba o tom, jak fungují elektrárny. Bylo…

Finanční gramotnost

Proběhlé akce |

V rámci rozvoje FG studenti 5. B a 1. D absolvovali přednášku a workshop VŠE. Byly jim objasněny principy rodinného rozpočtu, postupy při tvorbě finančních rezerv, nutné kroky při vyhodnocování úvěrů apod. V praktické části…

Živnostenský úřad

Proběhlé akce |

Studenti 6. B a 2. D a 2. J. v rámci ročního projektu navštívili Živnostenský úřad Prahy 6, kde se seznamovali s procesy a pravidly při založení živnosti. 

Já, youtuber...

Proběhlé akce |

V rámci ročního projektu Jak rozumět médiím 9. 4. absolvovali studenti 2. r. 8G besedu s majitelem marketingové a mediální agentury Petrem Srnou, který stojí za projekty Já, youtuber, ale také utváří Kazmovy show. Seznámil…

Geologicko-environmentální kurz

Proběhlé akce |

Ve dnech 23-25 dubna se uskutečnil environmentální kurz, kterého se zúčastnily třídy 7. a 6. ročníků. První den se po 9:00 vyjelo směrem na sever a první zastávka zahrnovala výstup na kopec zvaný „Klíč“, ze…

Úžasný týden v Córdobě

Proběhlé akce |

Jak už jistě víte, právě v Córdobě spolupracujeme s partnerskou školou, s kterou jsme připravili týdenní výměnný zájezd. Naši studenti byli v týdnu 22. – 29. dubna v hostitelských rodinách partnerské školy, a měli tak…

Paralelní Polis - obchodování s bitcoinem

Proběhlé akce |

Studenti 4. A a 2. E se 15. března v rámci projektu Svět práce a financí zúčastnili v budově společnosti Paralelní Polis přednášky a následné besedy na téma Bitcoin a další kryptoměny. V úvodu přednášky…

Místo tužek hůlky

Proběhlé akce |

Z lyžařského kurzu jsme se všichni vrátili s pocitem naplněného týdne, intenzivního lyžování, opalování na slunci a upevněných přátelských vazeb. Letos se kurzu zúčastnilo 44 studentů v termínu od 5. do 9. března 2018. Kurz…

Beseda s mladými politiky

Proběhlé akce |

Dne 20. března se v rámci projektu uskutečnila beseda s mladými politiky. Cílem akce bylo studentům ukázat, že i v mladém věku je dobré se o politiku zajímat a v lepším případě i na ní…

Pražské poetické setkání

Proběhlé akce |

Dne 12. března se konalo finálové kolo recitační soutěže Pražské poetické setkání. Naše škola měla zastoupení v I. kategorii. Třebaže jsme se neumístili na čelních příčkách, byla pro studenty recitace před odborníky a širokým publikem…

Log in

create an account