Logo
Vytisknout tuto stránku

Naše první velká mezinárodní spolupráce, aneb jak jsme pečovali o zahraniční studenty

Gymnázium si od počátku své existence vytyčilo za cíl vybudovat širokou síť mezinárodních institucí, s kterými by dlouhodobě spolupracovalo. Za uplynulou dobu se podařilo navázat mnoho trvalých vztahů jako například spolupráci s německým gymnáziem, s čínskou nebo japonskou školou, s velvyslanectvím Mexika, Venezuely nebo Španělska. Studenti tedy měli vždy možnost navázat kontakt se zahraničím a prověřit si tím svoje jazykové znalosti, poznat jinou kulturu nebo získat v zahraničí přátele.

Protože spolupráci chceme dále rozšiřovat, vyhledáváme další příležitosti. Proto jsme oslovili mezinárodní agentury a některá velvyslanectví, které nám zprostředkovaly kontakty. Agentura AFS nám poslala dvě studentky (Brazílie a Itálie), Rotary Club studentku jednu (USA), velmi intenzivní spolupráci jsme navázali s bilingvním gymnáziem v Córdobě. 

Spolupráce se španělskou školou IES Maimonidés začala loňský školní rok a po vzájemné dohodě jsme otevřeli program dlouhodobější studentské výměny. Nejprve jsme na dálku domlouvali podmínky a průběh výměny, výběr studentů, délku pobytu apod. První oficiální návštěva GMVV na půdě córdobské školy proběhla v červnu 2017, kdy se již probíral postup a program zahraniční výměny a párovali rodiny a studenti. Začala komunikace mezi rodinami, přes léto spolu navazovaly a udržovaly kontakt, poznávaly se. 

Hned v první školní den v září jsme přivítali nové zahraniční spolužáky a malou španělskou delegaci, včetně pana ředitele IES Maimonides a koordinátorky pro zahraniční výměnu studentů. Španělští studenti tento den začali studium u nás na gymnáziu a život v českých hostitelských rodinách. První dva týdny jim s adaptací pomáhali čeští studenti, kteří pak se začátkem školního roku v Córdobě (18. 9.) nastupovali na jejich místa. Čekali je tři měsíce studia, zážitků, změny  životního stylu, poznatků, cestování…

Španělé u nás

Studenti na obou školách dostali upravený rozvrh, který reflektoval potřebu zdokonalování jazykových znalostí - v případě českých studentů španělského, v případě španělských anglického. Kromě toho jsme naše hosty zapojovali do nejrůznějších akcí školy, sportovních i poznávacích, některé jsme organizovali primárně pro ně. Pomáhali jsme jim se zlepšením v angličtině, dvakrát týdně jsme jim do rozvrhu přidali češtinu pro cizince. Ke konci pobytu byli k našemu překvapení schopni základní komunikace v češtině. Španělské studenty velmi překvapil individuální přístup učitelů, kvalita a moderní metody výuky, pozitivní klima školy, rodinné prostředí (jejich vysílající škola má 1500 studentů, a to je značný rozdíl) a naše péče o ně. Na hodinách španělštiny byli nápomocní našim učitelům, asistovali při skupinových pracích a konverzaci, napomáhali našim studentům k plynulejší komunikaci v cizím jazyce. Účastnili se exkurzí historického klubu, byli součástí vzdělávacího projektu ,,Praha ze všech stran”, vedli lekce v rámci předmětu mezinárodní kuchyně a mnoho dalšího. Naučili se toho mnohem víc, a to především díky svým hostitelským rodinám, které pro ně připravily velmi bohatý program. Naše rodiny s nimi cestovaly po celé republice, dokonce některé zajely i k našim sousedům, hojně navštěvovaly koncerty či divadla. 

Dva dny před Vánocemi trimestrální výměnný pobyt pro obě skupiny skončil. Jak se vedlo našim studentům v cizině, co jim výměna přinesla a co jim chybělo, vám zprostředkujeme v příštím čísle. 

Naše spolupráce s córdobskou školou bude pokračovat týdenními skupinovými výměnami, z nichž první proběhne v dubnu 2018 a druhá v září 2018.  

Mgr. Liana Beťková, manažerka mezinárodní spolupráce

 


© 2014 Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. | Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, +420 251 550 846 | info@gmvv.cz
Realizace: mediálníTým.cz - marketing a nová média

marketing a nová média