Proběhlé akce

Naše první velká mezinárodní spolupráce, aneb jak jsme pečovali o zahraniční studenty

Gymnázium si od počátku své existence vytyčilo za cíl vybudovat širokou síť mezinárodních institucí, s kterými by dlouhodobě spolupracovalo. Za uplynulou dobu se podařilo navázat mnoho trvalých vztahů jako například spolupráci s německým gymnáziem, s čínskou nebo japonskou školou, s velvyslanectvím Mexika, Venezuely nebo Španělska. Studenti tedy měli vždy možnost navázat kontakt se zahraničím a prověřit si tím svoje jazykové znalosti, poznat jinou kulturu nebo získat v zahraničí přátele.

Protože spolupráci chceme dále rozšiřovat, vyhledáváme další příležitosti. Proto jsme oslovili mezinárodní agentury a některá velvyslanectví, které nám zprostředkovaly kontakty. Agentura AFS nám poslala dvě studentky (Brazílie a Itálie), Rotary Club studentku jednu (USA), velmi intenzivní spolupráci jsme navázali s bilingvním gymnáziem v Córdobě. 

Spolupráce se španělskou školou IES Maimonidés začala loňský školní rok a po vzájemné dohodě jsme otevřeli program dlouhodobější studentské výměny. Nejprve jsme na dálku domlouvali podmínky a průběh výměny, výběr studentů, délku pobytu apod. První oficiální návštěva GMVV na půdě córdobské školy proběhla v červnu 2017, kdy se již probíral postup a program zahraniční výměny a párovali rodiny a studenti. Začala komunikace mezi rodinami, přes léto spolu navazovaly a udržovaly kontakt, poznávaly se. 

Hned v první školní den v září jsme přivítali nové zahraniční spolužáky a malou španělskou delegaci, včetně pana ředitele IES Maimonides a koordinátorky pro zahraniční výměnu studentů. Španělští studenti tento den začali studium u nás na gymnáziu a život v českých hostitelských rodinách. První dva týdny jim s adaptací pomáhali čeští studenti, kteří pak se začátkem školního roku v Córdobě (18. 9.) nastupovali na jejich místa. Čekali je tři měsíce studia, zážitků, změny  životního stylu, poznatků, cestování…

Španělé u nás

Studenti na obou školách dostali upravený rozvrh, který reflektoval potřebu zdokonalování jazykových znalostí - v případě českých studentů španělského, v případě španělských anglického. Kromě toho jsme naše hosty zapojovali do nejrůznějších akcí školy, sportovních i poznávacích, některé jsme organizovali primárně pro ně. Pomáhali jsme jim se zlepšením v angličtině, dvakrát týdně jsme jim do rozvrhu přidali češtinu pro cizince. Ke konci pobytu byli k našemu překvapení schopni základní komunikace v češtině. Španělské studenty velmi překvapil individuální přístup učitelů, kvalita a moderní metody výuky, pozitivní klima školy, rodinné prostředí (jejich vysílající škola má 1500 studentů, a to je značný rozdíl) a naše péče o ně. Na hodinách španělštiny byli nápomocní našim učitelům, asistovali při skupinových pracích a konverzaci, napomáhali našim studentům k plynulejší komunikaci v cizím jazyce. Účastnili se exkurzí historického klubu, byli součástí vzdělávacího projektu ,,Praha ze všech stran”, vedli lekce v rámci předmětu mezinárodní kuchyně a mnoho dalšího. Naučili se toho mnohem víc, a to především díky svým hostitelským rodinám, které pro ně připravily velmi bohatý program. Naše rodiny s nimi cestovaly po celé republice, dokonce některé zajely i k našim sousedům, hojně navštěvovaly koncerty či divadla. 

Dva dny před Vánocemi trimestrální výměnný pobyt pro obě skupiny skončil. Jak se vedlo našim studentům v cizině, co jim výměna přinesla a co jim chybělo, vám zprostředkujeme v příštím čísle. 

Naše spolupráce s córdobskou školou bude pokračovat týdenními skupinovými výměnami, z nichž první proběhne v dubnu 2018 a druhá v září 2018.  

Mgr. Liana Beťková, manažerka mezinárodní spolupráce

 

GMVV na mezinárodním kongresu

Proběhlé akce |

Dnešní absolventi kromě klasického vzdělání potřebují prokázat schopnost adaptovat se na měnící prostředí, týmovost, jazykovou vybavenost, zdravé sebevědomí, globální a lokální povědomí, schopnost aplikovat vědomosti a prosadit se. K dosažení těchto kvalit je potřeba přizpůsobit…

Dramatizace ve výuce humanitních předmětů

Proběhlé akce |

Výuka humanitních předmětů umožňuje pedagogům aplikaci de facto naprosto různorodých metod výuky, které komplexně rozvíjí studentovu osobnost a naplňují výchovně vzdělávací cíle v široké rovině, a to nejen v rovině kognitivní, ale také např. afektivní…

Projekt Okolí mé školy

Proběhlé akce |

V průběhu října se naši primáni poprvé setkali s projektovou výukou, a to konkrétně s projektem Okolí mé školy. Cílem projektu, který se koná každoročně, je seznámit studenty s okolím školy a s charakterem městské…

Výměnný pobyt studentů z partnerské školy v Marktredwitzu

Proběhlé akce |

Ve dnech 15. – 19. 10. 2018 se 23 studentů třetího až osmého ročníku osmiletého gymnázia pod vedením vyučujících německého jazyka zúčastnilo výměnného pobytu v rámci spolupráce s gymnáziem v německém Marktredwitzu. Tato spolupráce trvá…

Beluška

Proběhlé akce |

V rámci primární prevence absolvují již několik let po sobě studenti prvních ročníků program, jehož cílem je informovat společnost o životě lidí se zdravotním omezením. Cílem takovýchto aktivit je prohloubit toleranci a ohleduplnost k zdravotně…

Studentské volby

Proběhlé akce |

Organizace Jeden svět na školách spadající pod Člověka v tísni i tento školní rok vyhlásila Studentské volby. Ty byly zaměřeny na volby do pražského magistrátu. Naše škola se jich zúčastnila, protože je to vhodná příležitost,…

Evropský den jazyků na GMVV

Proběhlé akce |

Dne 2. 10. 2018 proběhl na našem gymnáziu v budově na Stodůlkách Evropský den jazyků. Cílem akce je zábavnou formou zlepšit informovanost studentů o oficiálním Evropském dni jazyků, který každoročně připadá na den 26. září.…

Z Córdoby na skok do Prahy

Proběhlé akce |

S výměnnými pobyty má naše škola již bohaté zkušenosti. Snažíme se našim studenům přiblížit nejen cizí jazyk, který se učí, ale také země a kulturu míst, ve kterých se tímto jazykem mluví. Proto jsme na…

Zahajovací třídní schůzky

Proběhlé akce |

Ve dnech 10. a 12. září 2018 se na našem gymnáziu konaly tzv. zahajovací třídní schůzky. Jejich cílem bylo setkání rodičů a třídních učitelů ve věci předání informací zásadních pro započetí školního roku, seznámení rodičů…

Městská policie - beseda

Proběhlé akce |

Studenti ve Stodůlkách se setkali se strážníky MP, kteří s nimi mluvili o kriminalitě mladistvých, o prevenci a o rizikovém chování. Důležitými momenty těchto besed je kladení otázek studenty o tom, jak se chovat v…

Vodácký kurz

Proběhlé akce |

Studenti 4. A, 2. E, 2. D/J a 6. B v týdnu od 28. 5. do 1. 6. sjížděli vltavské vody a zdolávali při tom záludné jezy a jiné vodácké nástrahy. Vše proběhlo bez sebemenších…

Historický klub

Proběhlé akce |

V letošním školním roce jsme se patrně naposled sešli při příležitosti exkurze historického klubu. Protentokrát byl hlavním bodem programu Hradec Králové jako jedno z nejkrásnějších měst naší vlasti. Celodenní výlet, který krom samotného Hradce zahrnoval…

Den Země

Proběhlé akce |

Poslední dubnový den se 1. A a 1. C 8G zapojily do ekologicky motivovaného projektu věnovanému naší planetě Zemi. V rámci světoznámého svátku upozorňujícího na dopady ničení životního prostředí se studenti věnovali například zkoumání dopravy…

Piráti z Karibiku na jazykovém kurzu

Proběhlé akce |

Ve dnech 14. 5. - 18. 5. 2018 se více jak 50 žáků (1. A, 1. B, 1. C, 2. A,2. C a 1. E) zúčastnilo intenzivního jazykového kurzu ve sportovním areálu Berounka v obci…

Projekt Energie

Proběhlé akce |

Kolik energie skrývá školní oběd? A jak vyrobit elektrickou energii z větru? V rámci projektu třídy 4. D se studenti seznámili s různými formami energie a získali informace třeba o tom, jak fungují elektrárny. Bylo…

Finanční gramotnost

Proběhlé akce |

V rámci rozvoje FG studenti 5. B a 1. D absolvovali přednášku a workshop VŠE. Byly jim objasněny principy rodinného rozpočtu, postupy při tvorbě finančních rezerv, nutné kroky při vyhodnocování úvěrů apod. V praktické části…

Živnostenský úřad

Proběhlé akce |

Studenti 6. B a 2. D a 2. J. v rámci ročního projektu navštívili Živnostenský úřad Prahy 6, kde se seznamovali s procesy a pravidly při založení živnosti. 

Já, youtuber...

Proběhlé akce |

V rámci ročního projektu Jak rozumět médiím 9. 4. absolvovali studenti 2. r. 8G besedu s majitelem marketingové a mediální agentury Petrem Srnou, který stojí za projekty Já, youtuber, ale také utváří Kazmovy show. Seznámil…

Geologicko-environmentální kurz

Proběhlé akce |

Ve dnech 23-25 dubna se uskutečnil environmentální kurz, kterého se zúčastnily třídy 7. a 6. ročníků. První den se po 9:00 vyjelo směrem na sever a první zastávka zahrnovala výstup na kopec zvaný „Klíč“, ze…

Úžasný týden v Córdobě

Proběhlé akce |

Jak už jistě víte, právě v Córdobě spolupracujeme s partnerskou školou, s kterou jsme připravili týdenní výměnný zájezd. Naši studenti byli v týdnu 22. – 29. dubna v hostitelských rodinách partnerské školy, a měli tak…

Paralelní Polis - obchodování s bitcoinem

Proběhlé akce |

Studenti 4. A a 2. E se 15. března v rámci projektu Svět práce a financí zúčastnili v budově společnosti Paralelní Polis přednášky a následné besedy na téma Bitcoin a další kryptoměny. V úvodu přednášky…

Místo tužek hůlky

Proběhlé akce |

Z lyžařského kurzu jsme se všichni vrátili s pocitem naplněného týdne, intenzivního lyžování, opalování na slunci a upevněných přátelských vazeb. Letos se kurzu zúčastnilo 44 studentů v termínu od 5. do 9. března 2018. Kurz…

Beseda s mladými politiky

Proběhlé akce |

Dne 20. března se v rámci projektu uskutečnila beseda s mladými politiky. Cílem akce bylo studentům ukázat, že i v mladém věku je dobré se o politiku zajímat a v lepším případě i na ní…

Pražské poetické setkání

Proběhlé akce |

Dne 12. března se konalo finálové kolo recitační soutěže Pražské poetické setkání. Naše škola měla zastoupení v I. kategorii. Třebaže jsme se neumístili na čelních příčkách, byla pro studenty recitace před odborníky a širokým publikem…

Log in

create an account