Proběhlé akce

Naše první velká mezinárodní spolupráce, aneb jak jsme pečovali o zahraniční studenty

Gymnázium si od počátku své existence vytyčilo za cíl vybudovat širokou síť mezinárodních institucí, s kterými by dlouhodobě spolupracovalo. Za uplynulou dobu se podařilo navázat mnoho trvalých vztahů jako například spolupráci s německým gymnáziem, s čínskou nebo japonskou školou, s velvyslanectvím Mexika, Venezuely nebo Španělska. Studenti tedy měli vždy možnost navázat kontakt se zahraničím a prověřit si tím svoje jazykové znalosti, poznat jinou kulturu nebo získat v zahraničí přátele.

Protože spolupráci chceme dále rozšiřovat, vyhledáváme další příležitosti. Proto jsme oslovili mezinárodní agentury a některá velvyslanectví, které nám zprostředkovaly kontakty. Agentura AFS nám poslala dvě studentky (Brazílie a Itálie), Rotary Club studentku jednu (USA), velmi intenzivní spolupráci jsme navázali s bilingvním gymnáziem v Córdobě. 

Spolupráce se španělskou školou IES Maimonidés začala loňský školní rok a po vzájemné dohodě jsme otevřeli program dlouhodobější studentské výměny. Nejprve jsme na dálku domlouvali podmínky a průběh výměny, výběr studentů, délku pobytu apod. První oficiální návštěva GMVV na půdě córdobské školy proběhla v červnu 2017, kdy se již probíral postup a program zahraniční výměny a párovali rodiny a studenti. Začala komunikace mezi rodinami, přes léto spolu navazovaly a udržovaly kontakt, poznávaly se. 

Hned v první školní den v září jsme přivítali nové zahraniční spolužáky a malou španělskou delegaci, včetně pana ředitele IES Maimonides a koordinátorky pro zahraniční výměnu studentů. Španělští studenti tento den začali studium u nás na gymnáziu a život v českých hostitelských rodinách. První dva týdny jim s adaptací pomáhali čeští studenti, kteří pak se začátkem školního roku v Córdobě (18. 9.) nastupovali na jejich místa. Čekali je tři měsíce studia, zážitků, změny  životního stylu, poznatků, cestování…

Španělé u nás

Studenti na obou školách dostali upravený rozvrh, který reflektoval potřebu zdokonalování jazykových znalostí - v případě českých studentů španělského, v případě španělských anglického. Kromě toho jsme naše hosty zapojovali do nejrůznějších akcí školy, sportovních i poznávacích, některé jsme organizovali primárně pro ně. Pomáhali jsme jim se zlepšením v angličtině, dvakrát týdně jsme jim do rozvrhu přidali češtinu pro cizince. Ke konci pobytu byli k našemu překvapení schopni základní komunikace v češtině. Španělské studenty velmi překvapil individuální přístup učitelů, kvalita a moderní metody výuky, pozitivní klima školy, rodinné prostředí (jejich vysílající škola má 1500 studentů, a to je značný rozdíl) a naše péče o ně. Na hodinách španělštiny byli nápomocní našim učitelům, asistovali při skupinových pracích a konverzaci, napomáhali našim studentům k plynulejší komunikaci v cizím jazyce. Účastnili se exkurzí historického klubu, byli součástí vzdělávacího projektu ,,Praha ze všech stran”, vedli lekce v rámci předmětu mezinárodní kuchyně a mnoho dalšího. Naučili se toho mnohem víc, a to především díky svým hostitelským rodinám, které pro ně připravily velmi bohatý program. Naše rodiny s nimi cestovaly po celé republice, dokonce některé zajely i k našim sousedům, hojně navštěvovaly koncerty či divadla. 

Dva dny před Vánocemi trimestrální výměnný pobyt pro obě skupiny skončil. Jak se vedlo našim studentům v cizině, co jim výměna přinesla a co jim chybělo, vám zprostředkujeme v příštím čísle. 

Naše spolupráce s córdobskou školou bude pokračovat týdenními skupinovými výměnami, z nichž první proběhne v dubnu 2018 a druhá v září 2018.  

Mgr. Liana Beťková, manažerka mezinárodní spolupráce

 

Městská policie - beseda

Proběhlé akce |

Studenti ve Stodůlkách se setkali se strážníky MP, kteří s nimi mluvili o kriminalitě mladistvých, o prevenci a o rizikovém chování. Důležitými momenty těchto besed je kladení otázek studenty o tom, jak se chovat v…

Vodácký kurz

Proběhlé akce |

Studenti 4. A, 2. E, 2. D/J a 6. B v týdnu od 28. 5. do 1. 6. sjížděli vltavské vody a zdolávali při tom záludné jezy a jiné vodácké nástrahy. Vše proběhlo bez sebemenších…

Historický klub

Proběhlé akce |

V letošním školním roce jsme se patrně naposled sešli při příležitosti exkurze historického klubu. Protentokrát byl hlavním bodem programu Hradec Králové jako jedno z nejkrásnějších měst naší vlasti. Celodenní výlet, který krom samotného Hradce zahrnoval…

Den Země

Proběhlé akce |

Poslední dubnový den se 1. A a 1. C 8G zapojily do ekologicky motivovaného projektu věnovanému naší planetě Zemi. V rámci světoznámého svátku upozorňujícího na dopady ničení životního prostředí se studenti věnovali například zkoumání dopravy…

Piráti z Karibiku na jazykovém kurzu

Proběhlé akce |

Ve dnech 14. 5. - 18. 5. 2018 se více jak 50 žáků (1. A, 1. B, 1. C, 2. A,2. C a 1. E) zúčastnilo intenzivního jazykového kurzu ve sportovním areálu Berounka v obci…

Projekt Energie

Proběhlé akce |

Kolik energie skrývá školní oběd? A jak vyrobit elektrickou energii z větru? V rámci projektu třídy 4. D se studenti seznámili s různými formami energie a získali informace třeba o tom, jak fungují elektrárny. Bylo…

Finanční gramotnost

Proběhlé akce |

V rámci rozvoje FG studenti 5. B a 1. D absolvovali přednášku a workshop VŠE. Byly jim objasněny principy rodinného rozpočtu, postupy při tvorbě finančních rezerv, nutné kroky při vyhodnocování úvěrů apod. V praktické části…

Živnostenský úřad

Proběhlé akce |

Studenti 6. B a 2. D a 2. J. v rámci ročního projektu navštívili Živnostenský úřad Prahy 6, kde se seznamovali s procesy a pravidly při založení živnosti. 

Já, youtuber...

Proběhlé akce |

V rámci ročního projektu Jak rozumět médiím 9. 4. absolvovali studenti 2. r. 8G besedu s majitelem marketingové a mediální agentury Petrem Srnou, který stojí za projekty Já, youtuber, ale také utváří Kazmovy show. Seznámil…

Geologicko-environmentální kurz

Proběhlé akce |

Ve dnech 23-25 dubna se uskutečnil environmentální kurz, kterého se zúčastnily třídy 7. a 6. ročníků. První den se po 9:00 vyjelo směrem na sever a první zastávka zahrnovala výstup na kopec zvaný „Klíč“, ze…

Úžasný týden v Córdobě

Proběhlé akce |

Jak už jistě víte, právě v Córdobě spolupracujeme s partnerskou školou, s kterou jsme připravili týdenní výměnný zájezd. Naši studenti byli v týdnu 22. – 29. dubna v hostitelských rodinách partnerské školy, a měli tak…

Paralelní Polis - obchodování s bitcoinem

Proběhlé akce |

Studenti 4. A a 2. E se 15. března v rámci projektu Svět práce a financí zúčastnili v budově společnosti Paralelní Polis přednášky a následné besedy na téma Bitcoin a další kryptoměny. V úvodu přednášky…

Místo tužek hůlky

Proběhlé akce |

Z lyžařského kurzu jsme se všichni vrátili s pocitem naplněného týdne, intenzivního lyžování, opalování na slunci a upevněných přátelských vazeb. Letos se kurzu zúčastnilo 44 studentů v termínu od 5. do 9. března 2018. Kurz…

Beseda s mladými politiky

Proběhlé akce |

Dne 20. března se v rámci projektu uskutečnila beseda s mladými politiky. Cílem akce bylo studentům ukázat, že i v mladém věku je dobré se o politiku zajímat a v lepším případě i na ní…

Pražské poetické setkání

Proběhlé akce |

Dne 12. března se konalo finálové kolo recitační soutěže Pražské poetické setkání. Naše škola měla zastoupení v I. kategorii. Třebaže jsme se neumístili na čelních příčkách, byla pro studenty recitace před odborníky a širokým publikem…

Festival Jeden svět

Proběhlé akce |

Studenti VG a NG v měsící březnu zhlédli sérii dokumentů v rámci projektu Jeden svět. Problematika všech zhlédnutých témat byla se žáky znovu rozebírána v rámci hodin dějepisu a výchovy k občanství. 

Co takhle darovat krev?

Proběhlé akce |

„Co takhle jít darovat krev?“ řekli jsme si jednou na biologickém semináři v 8. C a 4. D. Jasně, to by nebylo špatné, uděláme dobrou věc! A tahle otázka začala rezonovat v našich hlavách. Bavili…

Návštěva Terezína

Proběhlé akce |

Ve dnech 5. a 6. března se v rámci projektu Holocaust zúčastnily třídy 4. A a 2. E nižšího stupně gymnázia vzdělávacího semináře, který nesl název „Památník Terezín“. Hned po příjezdu do Magdeburských kasáren, kde…

Jarní úklid v lavicích

Proběhlé akce |

Taky se každoročně vrháte na jaře do svých skříní, botníků a zapomenutých zákoutí bytu? A také máte na konci této bohulibé činnosti plné tašky a pytle? A také z toho máte dobrý pocit? My vše…

Maturitní ples a imatrikulace očima studentů

Proběhlé akce |

,,Dne 16. 2. 2018 se uskutečnila akce zvaná IMATRIKULAČNÍ PLES pro studenty, kteří jsou první rok na GMVV. Ples se uskutečnil v okolí Smíchova v Paspově sále. Byly zde imatrikulovány tyto třídy: 1. A, 1.…

Naše první velká mezinárodní spolupráce - tentokrát o tom, jak bylo pečováno o naše studenty

Proběhlé akce |

Výprava prvních šesti českých studentů do naší partnerské školy IES Maimónides v Córdobě vyjela na svůj pobyt v polovině září, kdy začíná školní rok v Andalusii. Kromě kulturních rozdílů se naši studenti museli srovnat s…

Naše první velká mezinárodní spolupráce, aneb jak jsme pečovali o zahraniční studenty

Proběhlé akce |

Gymnázium si od počátku své existence vytyčilo za cíl vybudovat širokou síť mezinárodních institucí, s kterými by dlouhodobě spolupracovalo. Za uplynulou dobu se podařilo navázat mnoho trvalých vztahů jako například spolupráci s německým gymnáziem, s…

Židovské město

Proběhlé akce |

Dne 1. března se studenti tříd 4. A a 2. E vydali v rámci projektu Holocaust do Židovského města, kde absolvovali přednášku na téma dějin Židovského města a židovského etnika u nás. Poté prošli všechny…

Školní kolo recitační soutěže

Proběhlé akce |

Ve středu 21. února se konalo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnili nejzdatnější recitátoři ze třídních kol. Účastnící recitovali ve dvou kategoriích – prima a sekunda, tercie a kvarta. Vítězové z každé kategorie postupují…

Log in

create an account