Specifikace oboru

Specifikace čtyřletého oboru

kód oboru: 79-41-K/41

,,Pojďme v sobě listovat jako v knize“

školní vzdělávací program zaměřený na rozvoj humanitního vzdělání

Čtyřletý obor je určen žákům z 9. tříd základní školy. Humanitní obor klade značný důraz na získání nadstandardního přehledu v oblasti humanitních věd. Jsou posíleny dotace běžných humanitních předmětů jako například český jazyk či dějepis. Navíc jsou do vzdělávacího programu zařazeny i předměty rozvíjející jako například tvůrčí psaní, dějiny uměni nebo moderní literatura.  Velkou pozornost věnujeme individuální práci se studenty, rozvoji jejich talentu ve všech humanitních disciplínách, čemuž napomáhá řada projektů a soutěží, jichž se účastníme.

Absolventi tohoto oboru po složení maturitní zkoušky připraveni k dalšímu studiu na vysokých školách zvláště humanitních oborů, mediálních studií a žurnalistiky, umění, obchodu či veřejné správy, ale i práv.

Projektová výuka

V průběhu vzdělávání studenti realizují projektovou výuku, která má vypracovanou jasnou koncepci a studenti jsou tak postupně obohacováni o nová společenská témata, činnosti či praktické zkušenosti. Projektovou výukou jsou široce rozvíjeny měkké dovednosti studentů, jako např. dovednost pracovat v týmu, plánovat a řídit svůj čas, shromažďovat a zpracovávat informace a především dovednost efektivní komunikace. Vysoká kvalita komunikační dovednosti je vytvářena i v předmětu rétorika a následně je ověřena při povinném moderování společenských událostí a při obhajobě celoročního projektu Seminární práce s obhajobou.

Školné

Školné (pro nově přijaté studenty):

Osmiletý obor - 45 000 Kč

Šestiletý obor - 40 000 Kč

Čtyřletý obor všeobecný - 40 000 Kč

Čtyřletý obor humanitní - 40 000 Kč

Log in

create an account