Vedení gymnázia

Mgr. Ivana Veselková

 

 

 

 

 

 Vzdělání:

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, magisterský studijní program Učitelství pro střední školy, studijní obory Učitelství českého jazyka a literatury, Učitelství dějepisu
Plně kvalifikovaná

Kurzy, semináře a ostatní:
Hodnotitel ústní zkoušky z ČJL
Hodnotitel písemné práce z ČJL
Hodnotitel pro žáky s PUM MZ
Zadavatel pro státní maturitní zkoušku
Absolvent semináře Problematika začleňování cizinců a výuka ČJ jako cizího jazyka
Absolvent semináře Mediální výchova
Absolvent semináře Využití reklamy a autentických materiálů v hodinách ČJL
Absolvent semináře Andragogika a vzdělávání dospělých
Absolvent semináře Česká šlechta v konfrontaci s totalitními režimy 20. stol.
Absolvent semináře Využití metod kritického myšlení ve výuce ČJ
Absolvent semináře Dějiny 20. století v česko-německém partnerství - Flossenbürg
Účastník semináře Nebyly jen Lidice - Banská Bystrica

Log in

create an account