Pedagogický sbor

Mgr. Stanislava Černá

  • funkce: projektová manažerka, třídní profesorka 6. B
  • předměty: ČJKL, NJ
  • konzultační hodiny: Stodůlky - ÚT - 11:25 - 12:10; Klamovka - ČT - 9:25 - 10:10

 

 

 

 

Vzdělání:
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, magisterský studijní program, Učitelství českého jazyka a literatury, Učitelství německého jazyka.
 
Kurzy, semináře a ostatní: 
Hodnotitel písemné a ústní zkoušky z ČJL (e-learning)
Hodnotitel písemné a ústní části maturitní zkoušky z NJ 
Půlroční stipendijní program na gymnáziu v Bayreuthu
Německý jazykový diplom Deutsches Sprachdiplom (DSD II) C1
Mezinárodní konference Týden čtenářské gramotnosti
Mezinárodní konference Bolavá místa v Česku a Bavorsku
Absolvent kurzu Mediální výchova a školní média (VOŠ publicistiky)
Absolvent kurzu Využití reklamy a autentických materiálů v hodinách ČJL 

Log in

create an account