Pedagogický sbor

Mgr. Jana Mazaná

 

 

 

 

 

Vzdělání:

Vysokoškolské (Pdf UHK – DEJ, ZSV)

Kurzy, semináře, ostatní:

Interaktivní výuka na Smart Boardu
Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board 
Židé, dějiny a kultura
Bakaláři - ovládání softwaru - Vytváření žákovských karet, zápisy do třídní knihy, zapisování známek do žákovských knížek

 

Log in

create an account