Pedagogický sbor

Mgr. David Fatka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzdělání: 

Učitelství chemie pro střední školy (jednooborové) – PřF UK
Organická chemie – nedokončeno – PřF UK

Kurzy semináře a ostatní:

Zdravotník zotavovacích akcí
Vedoucí dětského kolektivu
Guide (pomocný organizátor) na Mezinárodní chemické olympiádě 2018 (Bratislava, Praha)

 

Log in

create an account