Pedagogický sbor

Mgr. Jakub Janalík

  • funkce: třídní učitel 8. A/4. D, realizátor metody Clill, garant projektu Řád a pořádek, garant environmentální výchovy, garant projektu Den Země
  • předměty: ZEM, PŘI, BIO, ICT, ZRC
  • konzultační hodiny: Klamovka: ÚT 9:25 - 10:10

 

 

 

 

Vzdělání:
PřF Univerzity Palackého obor učitelství pro 2. a 3. stupeň (aprobace biologie, geografie a ochrana životního prostředí)
Plně kvalifikován

Log in

create an account