Pedagogický sbor

Ing. Dagmar Hájková

  • funkce: školní metodik prevence, předsedkyně přírodovědné sekce, třídní profesorka 2. C
  • předměty: MAT, CHE
  • konzultační hodiny: Stodůlky - ČT - 10:15 - 11:00; Klamovka - ÚT - 11:25 - 12:10

 

 

 

 
 
Vzdělání:
VŠCHT Pardubice obor analytická a fyzikální chemie
PedF UK – obor učitelství pro 2. a 3. stupeň (pedagogické minimum)
Plně kvalifikovaná
 
Kurzy, semináře a ostatní:
Instruktor aerobiku I. třídy
Lektor programu „Normální je nekouřit“
Zadavatel MZ
Zadavatel pro žáky s PUP MZ
Školní maturitní komisař
Osvědčení - „Jak na projektové vyučování“
Osvědčení - „Prevence a řešení šikany v dětských kolektivech“
Osvědčení - Charakteristika a ukázky „dobrého vyučování“ v matematice
Osvědčení - Nenásilná komunikace při zadávání projektů
Osvědčení - Začínáme s interaktivní výukou I.
Osvědčení - Finanční gramotnost I.
Osvědčení - Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně
Osvědčení - Diagnostika třídních kolektivů
Osvědčení - Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky ve školách
Práce s chybou ve vyučování matematiky

 

 

Log in

create an account