Pedagogický sbor

Mgr. Ivana Klabalová Veselková

  • funkce: zástupkyně ředitelky pro pedagogiku - STOD
  • předměty: ČJKL, DEJ, Interpretace textu
  • konzultační hodiny: po individuální domluvě

 

 

 

 

 

Vzdělání:
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, magisterský studijní program Učitelství pro střední školy, studijní obory Učitelství českého jazyka a literatury, Učitelství dějepis
Plně kvalifikovaná
 
Kurzy, semináře a další:
Maturitní zkouška: 
Zadavatelé a státní maturita – 2009 
Hodnotitel ústní zkoušky z ČJ – 2010 (aktualizace 2014) 
Hodnotitel ústní zkoušky z ČJ pro žáky s PUP MZ – 2013 
Hodnotitel písemné práce z ČJ – 2010 
Hodnotitel písemné práce z ČJ pro žáky s PUP MZ – 2013 
Zadavatel MZ – 2011 
Zadavatel MZ pro žáky s PUP MZ – 2013 
Konzultační seminář k MZ z ČJ – 2013 
Organizace maturitní zkoušky a jednotných přijímacích zkoušek – Konzultační seminář pro management škol – 2016, 2017
Ostatní školení: 
Základy první pomoci – 2008 
Problematika začleňování žáků - cizinců a výuka ČJ jako cizího jazyka – 2010 
Andragogika a vzdělávání dospělých – 2010 
Využití reklamy a autentických materiálů v hodinách ČJL – 2010 
Česká šlechta v konfrontaci s totalitními režimy 20. stol. – 2010 
Metody a strategie kritického myšlení v hodinách ČJ – 2011 
Dějiny 20. století v česko-německém partnerství (cyklus mezinárodních seminářů pořádaných památníky v Lidicích a Terezíně) – Tandem 2011 – 2011 
Využití projektové metody ve výuce – 2012 
Inovativní metody výuky – 2012 
Nebyly jen Lidice (cyklus mezinárodních seminářů pořádaných památníky v Lidicích a Terezíně) – Tandem 2012 – 2012 
Nenásilná komunikace při zadávání a podpoře projektů – 2013 
Začínáme s interaktivní výukou – 2013 
Metody a formy vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení – 2015 
Prezentace jinak – 2015 
Konference pro učitele z Česka a Bavorska – Tandem 2016 – 2016 
Zástupce ve víru změn – 2016 
Úpravy ŠVP v systému INSPIS – 2017
Konference Aktivní třída 2017 – 2017 

Log in

create an account